Offshore

Hollandse Kust west

Interesse BP en Shell in Hollandse Kust west

Verschillende partijen hebben laten weten mee te doen aan de tender voor het offshore windpark Hollandse Kust west. Shell en Eneco dingen mee, net als BP. (With English translation)
Grote windturbine

Tweede grote windturbine bij Sif

Er zijn plannen om op het terrein van Sif een tweede grote windturbine te plaatsen. Deze moet in vermogen en grootte de huidige Haliade-X overtreffen. (With English translation)
Waterstofconsortium

Eneco treedt toe toe waterstofconsortium

Eneco wordt investing partner van NortH2. Dit waterstofconsortium wil in 2030 4 gigawatt aan electolysers en bijpassende capaciteit aan wind op zee realiseren. (With English translation)
Hollandse Kust west

10,7 GW meer windenergie op de Noordzee

Het kabinet wil meer windparken op de Noordzee bouwen. Dit moet de capaciteit voor windenergie op zee verdubbelen naar 21 gigawatt in 2030. (With English translation)
Walstroom

Offshore schepen Heerema op walstroom

Op de landtong Rozenburg is de walstroominstallatie voor twee offshore schepen in gebruik genomen. Hierdoor wordt er jaarlijks 15.000 ton minder CO2 uitgestoten. Dankzij de walstroom valt ook een bron van geluidsoverlast voor omwonenden weg. (With English translation)
Rijnhaven

Dempen van Rijnhaven gestart

Boskalis is begonnen met het dempen van een deel van de Rijnhaven. Er wordt 8 hectare land gewonnen, waarop woningen en een park komen. (With English translation)
Opspuiten

Opspuiten land bij Maasvlakte 2 is begonnen

Van Oord is begonnen met het opspuiten van land bij de Tweede Maasvlakte. Het Havenbedrijf Rotterdam maakt daarmee ruimte voor de biobrandstoffenfabriek van UPM en andere groene bedrijven. (With English translation)
Offshore electrolyser

Plannen voor bouw offshore electrolyser

RWE en Neptune Energy maken bekend samen een offshore electrolyser te willen realiseren. Voor 2030 moet de installatie uit windstroom groene waterstof gaan maken. (With English translation)
Julietta D

Losgeslagen Julietta D in veilige haven

Smit Salvage en Multratug hebben het losgeslagen bulkschip Julietta D geborgen. Het vaartuig is dinsdag naar de haven van Rotterdam gesleept. (With English translation)

Opschalen is prima, terugverdienen is nodig

Komende zomer besluit Sif of het de productielocatie op de Maasvlakte gaat uitbreiden. Dat zou het bedrijf in staat stellen om nog grotere monopiles...
- Advertentie -