Drijvend offshore zonnepark RWE

Offshore zonnepark
Foto: SolarDuck

English translation ->

RWE gaat op het verkregen offshore windpark Hollandse Kust West een drijvend offshore zonnepark installeren. Het gaat om een 5 MW-installatie die ook in staat is om energie op te slaan.

Uit de door het Rijk gehouden tender voor het offshore windpark Hollandse Kust West is RWE als winnaar uit de bus gekomen. Ook partijen als Shell en BP hadden bekendgemaakt interesse in dit windpark te hebben. Het windpark zal meer dan 760 MW aan stroom leveren.

Offshore zonnepark

RWE heeft met het Nederlands-Noorse bedrijf SolarDuck een contract gesloten voor een drijvend offshore zonnepark bij het in de wacht gesleepte kavel. Daarmee wordt Hollandse Kust West een ‘hybrid power plant’, meldt SolarDuck. Het zonnepark zal in 2026 operationeel zijn.

Robuustheid

Ceo Koen Burgers van SolarDuck kijkt uit naar de samenwerking met RWE: “Dit is een vlaggenschipproject voor ons en een belangrijke mijlpaal voor de offshore floating solar-industrie in het algemeen. SolarDuck zal als eerste op deze schaal een hybride project bouwen en daarmee de robuustheid van onze oplossing aantonen, de belangrijke rol van systeemintegratie bij het bouwen van toekomstbestendige energiesystemen bewijzen en de opschaling van de technologie mogelijk maken om de toepassing ervan te versnellen.”

Zie ook: Zonnepanelen op dak buizenproducent

English translation

Floating offshore solar project RWE

RWE will install offshore floating solar at the obtained offshore wind farm Hollandse Kust West. This is a 5 MW installation that is also capable of storing energy.

From the tender held by the state for the Hollandse Kust West offshore wind farm, RWE emerged as the winner. Parties such as Shell and BP had also announced their interest in this wind farm. The wind farm will supply more than 760 MW of power.

‘Hybrid power plant’

RWE signed a contract with Dutch-Norwegian company SolarDuck for offshore floating solar at the winning plot. This will make Hollandse Kust West a ‘hybrid power plant’, reports SolarDuck. The solar farm will be operational by 2026.

Robustness

CEO Koen Burgers of SolarDuck is looking forward to working with RWE: “This is a flagship project for SolarDuck and an important milestone for the wider OFS industry. SolarDuck, being the first to build a hybrid project at this scale, will demonstrate the robustness of our solution, prove the important role of system integration in building future-fit energy systems, and enable the scaling of the technology to accelerate its adoption. We are proud to work together with our partner, RWE, in this important project.”