Selecteer Pagina

Kogel door de kerk: Sif breidt uit

door | 14 feb, 2023 | Duurzaamheid, Energie, Nieuws, Offshore

English translation ->

Sif breidt de monopileproductie op de Maasvlakte uit. Het bedrijf investeert 328 miljoen euro in de expansie.

Sif maakt deze week bekend de final investment decision te hebben genomen. Invest-NL draagt met een lening van 65 miljoen euro bij. De uitbreidingswerkzaamheden zullen in april dit jaar beginnen. De uitbreiding zal van de productielocatie op de Maasvlakte ‘s werelds grootste monopilefabriek maken. Jaarlijks kan er 500 kiloton worden geproduceerd. Er zullen dan XXXL-monopiles kunnen worden gefabriceerd, die elk 2,5 kiloton wegen. In onder meer Ecowende – een joint venture van Shell en Eneco – heeft Sif een launching customer gevonden. 

Sif breidt locatie uit

“Als gevolg van deze investering zullen wij onze absolute wereldleiderspositie als leverancier van oplossingen voor monopile-funderingen versterken, onze innovatieve vaardigheden vergroten en langetermijnwaarde creëren voor al onze belanghebbenden met een duidelijk groeipad in een versnellende wereldwijde offshore windmarkt”, licht ceo Fred van Beers van Sif toe. Ook verklaart hij: “Ik ben dankbaar voor de inzichten en constructieve discussies die we hebben gehad met onze zakelijke partners, waaronder leveranciers van apparatuur en materialen, klanten, management en werknemers, de ondernemingsraad, investeerders, raad van commissarissen, deskundigen uit de sector, centrale en lokale overheden, financieringspartners en onze hoeksteenaandeelhouder Egeria. Ik wil in het bijzonder Equinor bedanken voor haar substantiële bijdrage aan de langetermijnfinanciering via preferent aandelenkapitaal.”

Zie ook: Meer tijd nodig voor investeringsbeslissing Sif

English translation

Decision is made: Sif expands

Sif is pressing ahead with its plans to expand monopile production at the Maasvlakte. The company is investing EUR 328 million in the expansion.

Sif announced this week that it has made the final investment decision. Invest-NL is contributing with a €65 million loan. The expansion work will start in April this year. The expansion will make the Maasvlakte production site the world’s largest monopile plant. 500 kilotonnes can be produced annually. It will then be possible to manufacture XXXL monopiles, each weighing 2.5 kilotons. In Ecowende – a joint venture between Shell and Eneco – among others, Sif has found a launching customer. 

Long time value

“As a result of this investment, we will strengthen our absolute global leadership position as monopile foundations solutions provider, enhance our innovative skills and create long term value for all our stakeholders with a clear growth path in an accelerating global offshore wind market,”explains Sif’s CEO Fred van Beers. He also states, “I am thankful for the insights and constructive discussions we have had with our business partners including equipment and material supply partners, customers, management and employees, the works council, investors, supervisory board, industry experts, central and local governments, funding partners and our Cornerstone Shareholder, Egeria. I especially want to thank Equinor for its substantial contribution to long-term funding through preferred equity.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!