Medewerker

Medewerkers minstens zo belangrijk als technologie

Innoverende bedrijven doen er goed aan niet alleen te investeren in technologie, maar ook in de vaardigheden en kennis van medewerkers. Tot deze conclusie komt promovendus Renée Rotmans van de Amsterdam Business School. Voor haar...
Verduurzamen

Nieuwe website voor verduurzamen industrie

De website Verduurzamingindustrie.nl moet industriële bedrijven hulp bieden bij het verduurzamen van de productieprocessen. Er is zowel informatie als inspiratie te vinden. Het onlangs gestarte ‘platform’ is een initiatief van RVO, VEMW en FedEC. De...
Straatnamencommissie

Straatnamencommissie vraagt hulp publiek

Dit voorjaar zijn twee nieuwe stalen boogbruggen voor het Theemswegtracé geplaatst, maar ze hebben nog geen naam. De straatnamencommissie van de gemeente Rotterdam roept hiervoor de hulp in bij het publiek. Het Theemswegtracé is een...
Walstroom voor zeeschepen

Havenbedrijf en gemeente zetten in op walstroom voor zeeschepen

De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam gaan walstroom voor zeeschepen aanbieden. Dit moet in 2030 een CO2-reductie van 200.000 ton opleveren. Als zeeschepen in de haven aanmeren, gebruiken ze elektriciteit voor de verlichting, apparatuur...

Populair

‘Groei containerrederij gaat weer komen’

Vertrekkend directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam verwacht dat de containerrederij weer gaat aantrekken....

Geluidsbeheersing in de industrie

Het is niet alleen de wet- en regelgeving die plants owners ertoe beweegt het geluid...

Rijkswaterstaat test deuren waterkeringen

Het voorbije weekend heeft Rijkswaterstaat bij de Maeslant- en Hartelkering een testsluiting uitgevoerd. Er kwamen...

Lekkage in leidingsystemen door bacteriën

Bacteriën zijn micro-organismen, kleiner dan een duizendste millimeter en niet zichtbaar met het blote oog....

Klein, slim en efficiënt

De chemische industrie in Europa ziet zich geconfronteerd met zwaardere omstandigheden dan in de VS...