Selecteer Pagina

Kapitaalinjectie voor Rotterdamse scale-up

door | 14 okt, 2022 | Archief, Innovatie, Offshore

Foto: Barge Master

English translation ->

De Rotterdamse scale-up Barge Master ontvangt een kapitaalinjectie van 7,5 miljoen euro uit het Energietransitiefonds. Het bedrijf heeft een methodiek ontwikkeld die de installatie van offshore windturbines vergemakkelijkt.

Barge Master heeft een beweging-compenserend systeem ontwikkeld, dat op vaartuigen kan worden geinstalleerd. Hiermee kunnen windturbineonderdelen ook bij een stevige golfslag veilig en zeker vanuit de haven naar het offshore windpark worden vervoerd. De onderdelen worden in balans gehouden en kunnen met een kraan naar het installatieschip worden overgeplaatst. Hierdoor is het niet meer nodig dat installatieschepen de componenten hoeven op te halen. Deze schepen kunnen doorgaan met installeren, terwijl ze voortdurend worden bevoorraad met onderdelen. 

Rotterdamse scale-up

De Feeder – zoals het systeem van Barge Master heet – draagt bij aan een kortere bouwtijd van een windpark. Daarmee levert de vinding een bijdrage aan de energietransitie, stelt InnovationQuarter, dat het Energietransitiefonds beheert. Mede omdat meerdere bedrijven uit en rond Rotterdam aan de innovatie meewerken, stelt InnovationQuarter 7,5 miljoen euro aan Barge Master beschikbaar. Ook de aandeelhouders van het bedrijf dragen hierin bij.

‘Bijdrage leveren’

“Trots dat we via het Energietransitiefonds Rotterdam een bijdrage kunnen leveren aan dit groene on­dernemerschap. Het zijn dít soort ondernemers, dit soort oplossingen, die een bijdrage leveren aan de grote klimaatopgave waar we voor staan”, zegt wethouder Chantal Zeegers (klimaat, bouwen en wonen) van de gemeente Rotterdam.

Zie ook: Plannen voor bouw offshore electrolyser

English translation

Capital injection for Rotterdam scale-up

Rotterdam-based scale-up Barge Master will receive a 7.5 million euro capital injection from the Energy Transition Fund. The company has developed a methodology that facilitates the installation of offshore wind turbines.

Barge Master has developed a motion-compensating system, which can be installed on vessels. This allows wind turbine components to be safely and securely transported from the port to the offshore wind farm even in strong wave action. The parts are balanced and can be transferred to the installation vessel by crane. This eliminates the need for installation vessels to pick up the components. These ships can continue installing while being constantly supplied with components.

Shorter construction times

The Feeder – as Barge Master’s system is called – contributes to shorter wind farm construction times. Thereby, the invention contributes to the energy transition, says InnovationQuarter, which manages the Energy Transition Fund. Partly because several companies from and around Rotterdam cooperate in the innovation, InnovationQuarter is making 7.5 million euro available to Barge Master. The company’s shareholders are also contributing to this.

Contribution

“Proud that we can contribute to this green entrepreneurship through the Energietransitiefonds Rotterdam. It is these kinds of entrepreneurs, these kinds of solutions, that contribute to the major climate challenge we face,” says alderwoman Chantal Zeegers (climate, building and living) of the municipality of Rotterdam.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!