Selecteer Pagina

Inspectie bouw windpark Shell/Eneco

door | 1 dec, 2022 | Energie, Nieuws, Offshore, Veiligheid

Foto: Mennens

English translation ->

Shell en Eneco, verenigd in het consortium Crosswind, hebben Mennens en diens zusterbedrijf Certex UK ingeschakeld voor inspectiewerkzaamheden bij de bouw van het windpark Hollandse Kust Noord. De inspectie is medio oktober begonnen.

Het offshore windpark ligt voor de kust van Egmond aan Zee en heeft een geïnstalleerd vermogen van 759 MW, levert jaarlijks minstens 3,3 TWh en bestaat uit 60 windturbines. Mennens en Certex UK zorgen er onder meer voor dat de turbines voldoen aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid. Denk daarbij aan de inspectie van hydraulische systemen, valbeveiligingsoplossingen, hijs- en hefmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Inspectie windpark

“Onze experts controleren of de windmolenonderdelen voldoen aan alle veiligheidseisen. Internationaal gelden hiervoor de ISO-richtlijnen, daarnaast gelden binnen Nederland onder meer de Machinerichtlijn, de Arbowet, NEN en DIN. Hierbij is onder andere een jaarlijkse inspectie verplicht”, zegt Jeroen Peters, managing director bij Mennens Amsterdam. Hij vervolgt: “Wij zorgen ervoor dat deze inspectie goed verloopt en dat Consortium CrossWind beschikt over de benodigde certificaten, zodat de monteurs op een efficiënte en verantwoorde wijze kunnen werken op hoogte. Daarnaast voeren Mennens en Certex UK een zogeheten ‘statutory inspection’ uit. Deze inspectie is uitgebreider en zorgt ervoor dat de klant uit kan gaan van een nulmeting.”

Liften

Bij de werkzaamheden in het windpark moeten niet alleen personen, maar ook materiaal naar grote hoogte worden gebracht. Peters: “Hiervoor maakt Consortium CrossWind gebruik van dienstliften, vaak bevinden deze zich binnenin de windmolens. Deze liften gaan omhoog door middel van takels. Mennens en Certex UK controleren of de dienstliften voldoen aan de eisen die de wet- en regelgeving voorschrijft. Zodat de last veilig naar grote hoogte kan worden gehesen. Zo garanderen we de veiligheid van iedereen die bij het project betrokken is.”

Zie ook: Shell zet plannen groenewaterstoffabriek door

English translation

Shell/Eneco wind farm construction inspection

Shell and Eneco, united in the Crosswind consortium, have engaged Mennens and its sister company Certex UK for inspection work at the construction of the Hollandse Kust Noord wind farm. The inspection started in mid-October.

Located off the coast of Egmond aan Zee, the offshore wind farm has an installed capacity of 759 MW, generates at least 3.3 TWh annually and consists of 60 wind turbines. Among other things, Mennens and Certex UK ensure that the turbines comply with applicable safety laws and regulations. This includes inspection of hydraulic systems, fall protection solutions, lifting and hoisting equipment and personal protective equipment (PPE).

Annual inspection

“Our experts check whether wind turbine components meet all safety requirements. Internationally, the ISO guidelines apply to this, in addition, within the Netherlands, the Machinerichtlijn, Arbowet, NEN en DIN, among others. These include an annual inspection,” says Jeroen Peters, Managing Director at Mennens Amsterdam. He continues: “We ensure that this inspection is carried out properly and that Consortium CrossWind has the necessary certificates, so that the mechanics can work at height efficiently and responsibly. In addition, Mennens and Certex UK carry out a so-called ‘statutory inspection’. This inspection is more comprehensive and ensures that the customer can assume a baseline measurement.”

Service lifts

The work at the wind farm requires not only people but also materials to be transported to great heights. Peters: “For this, Consortium CrossWind uses service lifts, often located inside the wind turbines. These lifts go up by means of hoists. Mennens and Certex UK check that the service lifts meet the requirements prescribed by laws and regulations. So that the load can be safely lifted to great heights. In this way, we guarantee the safety of everyone involved in the project.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!