Hoge Hoed
Onder meer de Kralingsche Zeilclub ontving een gift. (foto: Havenbedrijf Rotterdam)

English translation ->

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft voor de zestiende keer regionale organisaties verblijd met een gift uit de Hoge Hoed. Deze zijn voorgedragen door de medewerkers van het havenbedrijf.

Elk jaar kunnen de medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam een organisatie voor deze actie voordragen waarvoor zij zich in hun vrije tijd inzetten. Aan het eind van het jaar worden de briefjes met daarop de namen van de organisaties in een hoge hoed verzameld. De directie van het havenbedrijf trekt dan zonder te kijken vijftien briefjes eruit. Deze organisaties ontvangen elk duizend euro. 

Waardering

Met deze actie zegt het havenbedrijf zijn waardering uit te spreken voor de inzet van de medewerkers voor deze organisaties. “De Hoge Hoed past bij wat het havenbedrijf belangrijk vindt, namelijk om maatschappelijk betrokken te zijn”, aldus het Havenbedrijf Rotterdam in een toelichting.

Ontvangers Hoge Hoed

Dit jaar ontvangen de volgende regionale organisaties een gift uit de Hoge Hoed: Brouwvereniging Rotterdam; Karateschool Buroin; KNRM Ter Heijde; Ridderkerkse Voetbalvereniging Hercules; Stichting Lokale Omroep Ridderkerk; Stichting Scouting Albrandswaard; Theaterstichting Hetebliksumkouwedrukte; Watersportvereniging IJsselmonde; EHBO Vereniging Nieuw-Lekkerland; Stichting Behoud Wipperkanon Ouddorp;  Stichting Mara; Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis; Voetbal Vereniging MZC’11; Wijk- en Speeltuinvereniging Stadspolder; Kralingsche Zeilclub.

Zie ook: Deltaport Donatiefonds steunt kamerorkest

English translation

Gifts from Hoge Hoed for sixteenth time

For the sixteenth time, the Port of Rotterdam Authority has delighted regional organisations with a gift from the Hoge Hoed. These were nominated by employees of the Port Authority.

Every year, employees of the Port of Rotterdam Authority can nominate an organisation for this action for which they dedicate their free time. At the end of the year, the notes containing the names of the organisations are collected in a top hat. The management of the Port Authority then pulls out 15 notes without looking. These organisations receive one thousand euros each. 

Appreciation

With this action, the port authority says it expresses its appreciation for the employees’ commitment to these organisations. “The top hat suits what the port authority considers important, namely to be socially involved,” the Port of Rotterdam Authority said in an explanation.

Gifts

This year, the following regional organisations will receive a gift from the Hoge Hoed: Brouwvereniging Rotterdam; Karateschool Buroin; KNRM Ter Heijde; Ridderkerkse Voetbalvereniging Hercules; Stichting Lokale Omroep Ridderkerk; Stichting Scouting Albrandswaard; Theaterstichting Hetebliksumkouwedrukte; Watersportvereniging IJsselmonde; EHBO Vereniging Nieuw-Lekkerland; Stichting Behoud Wipperkanon Ouddorp;  Stichting Mara; Stichting Zeekadetkorps Hellevoetsluis; Voetbal Vereniging MZC’11; Wijk- en Speeltuinvereniging Stadspolder; Kralingsche Zeilclub.