Miljoenenboete

English translation ->

Aluchemie in Rotterdam kondigt aan zijn activiteiten aan het eind van dit jaar te staken. Door een overcapaciteit aan aluminium staan de prijzen sterk onder druk.

Het bedrijf maakte het nieuws deze week bekend. Aluchemie is een van de grootste producenten ter wereld van koolstofanodes. Het levert deze aan aluminiumproducenten, die de anodes nodig hebben voor de productie van aluminium.

Coronacrisis

Doordat er in de markt een overcapaciteit aan aluminium is, staan de prijzen van dit metaal al enige tijd onder druk. Daarbij komt dat de coronacrisis de automobielindustrie fors heeft geraakt, wat de vraag naar aluminium heeft doen slinken.

Sluiting Aluchemie

De twee aandeelhouders van Aluchemie – dit zijn de Australisch-Britse mijnbouwgroep  Rio Tinto en de Noorse aluminiumproducent Hydro – zien geen andere keuze dan de fabriek in Rotterdam aan het eind van dit jaar te sluiten.

220 medewerkers

Op 31 december 2021 zullen de bedrijfsactiviteiten ten einde komen. Er zal dan een aanvang worden gemaakt met de sloop van de opstallen en het saneren van het terrein, in afstemming met de autoriteiten. Bij Aluchemie werken 220 medewerkers, die hun baan zullen verliezen. De directie zegt in gesprek te zijn met de vakbonden voor het opstellen van een sociaal plan. 

Zie ook: Riverstone wil energiecentrale op Maasvlakte sluiten

English translation

Aluchemie is going to close

Aluchemie in Rotterdam announces to stop its activities at the end of this year. Due to an overcapacity of aluminium, prices are under strong pressure.

The company announced the news this week. Aluchemie is one of the largest producers of carbon anodes in the world. It delivers these to aluminium producers, who need the anodes for the production of aluminium.

Under pressure

Because there is an overcapacity of aluminium in the market, the prices of this metal have been under pressure for some time. In addition, the corona crisis has hit the automotive industry hard, which has reduced the demand for aluminium.

Two shareholders

Aluchemie’s two shareholders – Australian-British mining group Rio Tinto and Norwegian aluminium producer Hydro – see no other choice than to close the Rotterdam plant at the end of this year.

220 people

On 31 December 2021, operations will end. A start will then be made with the demolition of the buildings and the cleaning up of the site, in agreement with the authorities. Aluchemie employs 220 people, who will lose their jobs. The management says they are in talks with the unions to set up a social plan.