woensdag 25 november 2020
Home Redactioneel Duurzaamheid

Duurzaamheid

Buurman

Neste neemt raffinaderij buurman Bunge over

Bunge heeft zijn raffinaderij voor plantaardige oliën in Rotterdam overgedaan aan buurman Neste. Het Finse bedrijf wil er grondstoffen gaan voorbehandelen. (with English translation)
Groene waterstof uit IJsland

Onderzoek naar invoer groene waterstof uit IJsland

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een memorandum van overeenstemming gesloten met het IJslandse energiebedrijf Landsvirkjun. Ze gaan de invoer van groene waterstof uit IJsland onderzoeken. Het...
Verduurzamen

Nieuwe website voor verduurzamen industrie

De website Verduurzamingindustrie.nl moet industriële bedrijven hulp bieden bij het verduurzamen van de productieprocessen. Er is zowel informatie als inspiratie te vinden. Het onlangs gestarte...
Walstroom voor zeeschepen

Havenbedrijf en gemeente zetten in op walstroom voor zeeschepen

De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam gaan walstroom voor zeeschepen aanbieden. Dit moet in 2030 een CO2-reductie van 200.000 ton opleveren. Als zeeschepen in...
Rotterdams Klimaatakkoord

Zes nieuwe ‘deals’ voor Rotterdams Klimaatakkoord 

Het vorig jaar gepresteerde Rotterdams Klimaatakkoord bevatte 49 ‘deals’ die de CO2-uitstoot moeten helpen halveren. Deze maand zijn er nog zes aanvullende afspraken aan...
Porthos-klanten

EU-subsidie verlaagt tarieven Porthos-klanten

De Europese Commissie stelt voor het Porthos-project met 102 miljoen euro te ondersteunen. Gaat dit door, dan zullen de tarieven voor Porthos-klanten lager uitvallen. Porthos...
Energietransitiefonds

Miljoenen uit verkoop Eneco in fonds voor energietransitie

De gemeente Rotterdam stopt 130 miljoen euro van de verkoop van Eneco in het nieuwe Energietransitiefonds. Ook de industrie kan hier een beroep op...
Fieldlab Industriële Elektrificatie

Kabinetssteun voor Fieldlab Industriële Elektrificatie

Het kabinet maakt 18,3 miljoen euro vrij voor vijf ‘onderzoekslaboratoria’ gericht op de energietransitie. Het Fieldlab Industriële Elektrificatie is er een van. Het geld gaat...
Circulaire olie

Plastic-to-oil-installatie levert circulaire olie

Twee dochterbedrijven van Mourik hebben een installatie gebouwd, die circulaire olie uit afvalplastic maakt. De olie is zuiver genoeg om direct in de industrie...
Miljoenennota

Reactie chemie en transport op Miljoenennota

Zowel de VNCI als Transport en Logistiek Nederland (TLN) hebben een reactie op de Miljoenennota gegeven. Beide organisaties hebben namens hun achterban een aantal...
- Advertentie -