woensdag 8 december 2021
Home Redactioneel Duurzaamheid

Duurzaamheid

West-Australië

Ook mogelijk waterstof uit Zuid-Afrika en West-Australië

Het Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt de import van waterstof uit een groot aantal landen. Onlangs zijn hierover gesprekken opgestart met Zuid-Afrika en West-Australië. (with English translation)
Elektrificatie

Havenbedrijf Moerdijk kiest voor elektrificatie

Het Havenbedrijf Moerdijk zet vol in op elektrificatie. Waterstof als energiebron is vooralsnog te duur en is niet op de vereiste schaal beschikbaar. (with English translation)
Bioraffinaderij

UPM: nog geen keuze voor locatie bioraffinaderij

UPM Biorefining zegt er nog niet uit te zijn waar het een bioraffinaderij wil bouwen. Rotterdam geldt als een belangrijke kanshebber. (with English translation)
Afvalwater

Gezamenlijk toezicht op lozingen afvalwater

DCMR Milieudienst Rijnmond en het Waterschap Hollandse Delta gaan gezamenlijk toezicht houden op het lozen van afvalwater door bedrijven in het Rijnmondgebied. Beide organisaties verwachten risico’s eerder te kunnen signaleren. (with English translation)
Industriële flexibiliteit

Actieplan industriële flexibiliteit

TenneT en VEMW presenteren een actieplan voor het 'grootschalig ontsluiten' van industriële flexibiliteit. Een flexibel elektriciteitsgebruik door de industrie helpt om te gaan met pieken en dalen in het aanbod aan duurzaam opgewekte elektriciteit (with English translation)
Klimaatcampus

Plannen voor klimaatcampus in Merwe4Haven

Er bestaan plannen om een klimaatcampus in Merwe4Haven te realiseren. Dit moet startende groene bedrijven ondersteunen. (with English translation)
Monopiles

Sif sorteert voor op schaalvergroting monopiles

Sif overweegt de productielocatie op de Tweede Maasvlakte uit te breiden voor de productie van grotere monopiles. Voor de zomer van dit jaar wil het hierover een besluit hebben genomen. (with English translation)
Waterstofbehoefte

‘Tien procent waterstofbehoefte wordt lokaal geproduceerd’

In de komende decennia gaat de vraag naar waterstof sterk toenemen. Volgens Nico van Dooren van het Havenbedrijf Rotterdam zal tien procent van de waterstofbehoefte lokaal worden geproduceerd. (with English translation)
De Blender

De Blender start productie vruchtensappen

De Blender, de fabriek van Innocent in de Europoort, is begonnen met de productie van vruchtensappen. Het is de eerste fabriek in eigen beheer van de producent. (with English translation)
Beraden

‘Industrie moet zich op haar verhaal beraden’

De Nederlandse industrie doet er verstandig aan zich op haar verhaal te beraden. Dit concludeert voorzitter Victor van der Chijs na zijn bezoek aan het congres Springtij Forum. (with English translation)
- Advertentie -