Selecteer Pagina

Zorgen industrie om energieprijzen

door | 28 sep, 2022 | Archief, Energie

English translation ->

Veel industriële bedrijven hebben nu geen last van de hoge energieprijzen. Als in de komende jaren echter een nieuw leveringscontract moet worden aangegaan, kunnen deze grootverbruikers in de problemen komen.

Uit een inventarisatie van de VEMW – belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers – blijkt dat driekwart van haar leden nog niet is blootgesteld aan de huidige energiemarkt-spotprijzen. Volgend jaar en in 2024 zullen zij een nieuwe leveringsovereenkomst aangaan. De verwachting is dat zij dan een twee tot negen keer hogere prijs voor energie zullen moeten betalen. In het algemeen zullen bedrijven hun productie bij een gasprijs van 125-250 euro/MWh moeten stopzetten, stelt de VEMW, al kan dit per bedrijfstak verschillen.

Gestegen energieprijzen

De VEMW hield vorige week een crisisbijeenkomst voor haar leden om hen te informeren over verschillende ontwikkelingen op het gebied van energie. Algemeen directeur Hans Grünfeld zag zijn zorgen tijdens de bijeenkomst bevestigd. “Macro-economisch lijken de vooruitzichten positief, maar op bedrijfstakniveau is sprake van een veenbrand. Bedrijven ondervinden steeds meer problemen om de exorbitant gestegen kosten door te berekenen in de producten die zij maken. Uiteraard gaan ze creatief op zoek naar oplossingen, waaronder de inzet van alternatieve brandstoffen. Of dit afdoende is om de uitdagingen het hoofd te bieden is uiterst twijfelachtig. Met vooruitzichten van een gasprijsniveau van meer dan 200 euro op de korte termijn en 50-100 euro vanaf 2025 zullen alle zeilen bijgezet moeten worden om te overleven.”

Zie ook: VEMW voorziet economische problemen

English translation

Industry worried about energy prices

Many industrial companies are not affected by high energy prices now. However, if a new supply contract has to be entered into in the coming years, these large-scale consumers could be in trouble.

A survey by VEMW – an advocate for business energy and water users – shows that three quarters of its members have not yet been exposed to current energy market spot prices. Next year and in 2024, they will enter into a new supply agreement. It is expected that they will then have to pay a two to nine times higher price for energy. In general, companies will have to cease production at a gas price of €125-250/MWh, VEMW argues, although this may vary by industry.

Increased costs

The VEMW held a crisis meeting for its members last week to inform them about various energy developments. Managing director Hans Grünfeld saw his concerns confirmed at the meeting. “Macroeconomically, the outlook seems positive, but at the industry level there is a peat fire. Companies are finding it increasingly difficult to pass on the exorbitantly increased costs in the products they make. Naturally, they are creatively looking for solutions, including the use of alternative fuels. Whether this will be sufficient to meet the challenges is highly questionable. With prospects of a gas price level of over 200 euros in the short term and 50-100 euros from 2025 onwards, every effort will have to be made to survive.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!