Selecteer Pagina

VEMW voorziet economische problemen

door | 15 aug, 2022 | Archief, Haven

English translation ->

De productiecijfers van de Nederlandse industrie zijn van dien aard dat de VEMW economische problemen verwacht. “Met name de geopolitieke ontwikkelingen trekken steeds diepere sporen in grote delen van de economie.”

De Nederlandse industrie produceerde in juni dit jaar 6,2 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Deze groei valt lager uit dan in voorgaande maanden. Sectoren als de chemie (-1,6 procent) en rubber en kunststoffen (-4,4 procent) hadden zelfs een dalende productie. Daarbij komt dat in Duitsland – een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie – het producentenvertrouwen in juli sterk is gedaald.

Economische problemen

“De CBS-cijfers laten zien dat met name in de sectoren die machines en elektrische apparaten maken de productie is toegenomen ten opzichte van een jaar geleden”, licht Hans Grunfeld toe, algemeen directeur van VEMW (de Nederlandse vereniging voor zakelijke energie- en watergebruikers). “Voor het overige vlakt de productiegroei echter af of daalt de productie zelfs. Net als de Duitse industrie – met nagenoeg geen groei – heeft de Nederlandse industrie te maken met zeer hoge en volatiele energieprijzen, met toenemende kosten die in steeds mindere mate doorberekend kunnen worden aan hun klanten. Met name de geopolitieke ontwikkelingen trekken steeds diepere sporen in grote delen van de economie. De effecten die we nu zien zouden wel eens een voorbode kunnen zijn van ernstiger problemen en een keerpunt in het economische perspectief.”

Zie ook: Samenwerking VEMW en SKIW

English translation

VEMW foresees economic problems

The production figures of Dutch industry are such that the VEMW expects economic problems. “In particular, geopolitical developments are drawing ever deeper traces into large parts of the economy.”

Dutch industry produced 6.2 percent more in June this year than in the same period last year, CBS figures show. This growth is lower than in previous months. Sectors such as chemicals (-1.6 percent) and rubber and plastics (-4.4 percent) even had declining production. In addition, in Germany – an important market for Dutch manufacturing – producer confidence fell sharply in July.

‘Turning point’

“The CBS figures show that especially in the sectors that make machines and electrical appliances, production increased compared to a year ago”, explains Hans Grunfeld, managing director of VEMW (the Dutch association for business energy and water users). “For the rest, however, production growth is levelling off or even declining. Like the German industry – with virtually no growth – the Dutch industry has to deal with very high and volatile energy prices, with increasing costs that can be passed on to their customers to an ever decreasing extent. Geopolitical developments, in particular, are increasingly affecting large parts of the economy. The effects we are now seeing could well be a harbinger of more serious problems and a turning point in the economic outlook.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!