Selecteer Pagina

Wensen Deltalinqs: actie, snelheid en regie

door | 6 dec, 2021 | Archief, Haven

English translation ->

Op 16 maart 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Deltalinqs maakt in een position paper haar belangrijkste wensen voor de nieuwe gemeenteraad kenbaar.

In de beknopte position paper geeft Deltalinqs de nieuwe gemeenteraad drie boodschappen mee. Het kondigt aan samen te willen bouwen aan de haven van de toekomst. Het vraagt daarvoor ‘actie, snelheid, regie en geschoolde arbeidskrachten’. Verder waarschuwt de ondernemersvereniging om zuinig te zijn op de haven en haar bedrijven. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat noemt zij daarbij belangrijk. 

Wensen

Ten derde ‘piept en kraakt de poort naar Europa’. Deltalinqs verwijst hierbij naar de bereikbaarheid en infrastructuur van de haven, die goed moet zijn en blijven. Ook vraagt het meer aandacht voor de criminaliteit in het havengebied, die schadelijk is voor het imago van de haven.

‘Ondermijnende criminaliteit’

“De Rotterdamse haven en industrie heeft een spilfunctie in het klimaatvraagstuk van Nederland en kan een blijvende maatschappelijke impact hebben op de welvaart en het welzijn van Nederland”, verklaart voorzitter Victor van der Chijs van Deltalinqs. “Als we het goed doen, levert dat niet alleen de duurzaamste haven van Europa op, maar ook versterking van onze concurrentiepositie en vele duizenden nieuwe, hoogwaardige banen. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat, uitstekende bereikbaarheid en structurele oplossingen voor ondermijnende criminaliteit zijn daarvoor randvoorwaarden. Het nieuwe college van B&W en de nieuwe gemeenteraad zijn van grote betekenis hiervoor. Wij werken daarom graag met hen samen aan de haven én de banen van de toekomst.”

Zie ook: Deltalinqs: snel stikstofcrisis oplossen

English translation

Deltalinqs wishes: action, speed and direction

On 16 March 2022, local elections will be held in the Netherlands. In a position paper, Deltalinqs sets out its most important wishes for the new municipal council.

In the concise position paper, Deltalinqs gives three messages to the new municipal council. It announces that it wants to build the port of the future together. To this end, it demands ‘action, speed, direction and a skilled workforce’. Furthermore, the entrepreneurs’ association warns to be careful with the port and its companies. It considers an attractive business climate important.

Accessibility and infrastructure

Thirdly, ‘the gateway to Europe is creaking and cracking’. Deltalinqs refers to the accessibility and infrastructure of the port, which must be and remain good. It also asks for more attention to be paid to crime in the port area, which is damaging to the port’s image.

‘Stronger competitive position’

“The Rotterdam port and industry has a pivotal role in the climate issue of the Netherlands and can have a lasting social impact on the prosperity and well-being of the Netherlands”, explains Deltalinqs chairman Victor van der Chijs. “If we do it right, it will not only result in the most sustainable port in Europe, but also in a stronger competitive position and many thousands of new, high-quality jobs. An attractive business climate, excellent accessibility and structural solutions to subversive crime are preconditions for this. The new College of Mayor and Aldermen and the new municipal council are of great importance in this respect. We therefore look forward to working with them on the port and the jobs of the future.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!