Selecteer Pagina

‘We krijgen de vacatures niet vervuld’

door | 10 mei, 2022 | Archief, Haven

Foto: Pierre Crom

English translation ->

Bedrijven in de Rotterdamse haven hebben grote moeite om vacatures voor technisch geschoold personeel te vervullen. Victor van der Chijs (Deltalinqs) pleit ervoor arbeidsmigranten in te zetten.

“Een willekeurige elektricien in de Rotterdamse haven kan op dit moment uit twintig vacatures kiezen”, zegt Van der Chijs, voorzitter van Deltalinqs, deze week in het radioprogramma Dit is de dag. ”Er zijn nu zo’n achtduizend banen die we niet kunnen vervullen. Dat kan de komende jaren oplopen tot vijfentwintigduizend. Daarmee komt niet alleen het onderhoud in de industrie onder druk te liggen, maar uiteindelijk ook de energietransitie. Al die fabrieken en installaties in Rotterdam moeten op de schop om aan de nieuwe milieudoelstellingen te voldoen. Daar hebben we technische mensen voor nodig, die in Nederland niet zijn te krijgen.”

Vacatures

Van der Chijs stelt ‘terughoudend’ te zijn in het aantrekken van arbeidsmigranten. Hij bestrijdt in de radio-uitzending dat het hem erom te doen is ‘goedkope arbeidskrachten’ te werven. “Het mbo en hbo in Nederland hebben grote moeite om genoeg studenten te vinden die technische opleidingen willen volgen. Er is weinig belangstelling voor. Als die uitstroom er niet is, waar moet je dan de technici vandaan halen? Dat heeft niets met lage lonen te maken. Er wordt in de Rotterdamse haven prima betaald. We proberen van alles, met baangaranties, mensen met een uitkering verleiden om te werken, maar dat lukt matig. Dat is jammer. Daardoor missen we veel mensen.” 

Zie ook: Deltalinqs ontevreden over stikstofbeleid

English translation

‘We can’t fill the vacancies’

Companies in the Rotterdam port area are having great difficulty finding technically trained personnel. Victor van der Chijs, chairman of Deltalinqs, advocates the use of migrant workers.

“A random electrician in the Rotterdam harbour can currently choose from twenty vacancies”, Van der Chijs said this week in the radio programme Dit is de Dag. “There are now about eight thousand jobs that we cannot fill. That could rise to twenty-five thousand in the coming years. This will not only put pressure on maintenance in the industry, but ultimately also on the energy transition. All those factories and installations in Rotterdam will have to be overhauled in order to meet the new environmental targets. For this we need technical people, who are hard to get in the Netherlands.

Job guarantees

Van der Chijs states to be ‘cautious’ in attracting migrant workers. He disputes in the radio broadcast that he is interested in recruiting ‘cheap labour’. “The mbo and hbo in the Netherlands have great difficulty finding enough students who want to follow technical courses. There is little interest in them. If there is no outflow, where do you get the technicians from? This has nothing to do with low wages. The wages in the Rotterdam port are excellent. We try everything, with job guarantees, enticing people on benefits to work, but we are not very successful. That is a pity. We’re missing out on a lot of people.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!