Selecteer Pagina

Deltalinqs ontevreden over stikstofbeleid

door | 7 apr, 2022 | Archief, Duurzaamheid, Haven

English translation ->

Deltalinqs is niet te spreken over het aangescherpte stikstofbeleid van het Rijk. “Zo gaan we de klimaatdoelen van 2030 niet halen”, waarschuwt voorzitter Victor van der Chijs van de ondernemersvereniging.

Christianne van der Wal-Zeggelink, de minister van Natuur en Stikstof, informeerde vorige week de Tweede Kamer over het aangescherpte stikstofbeleid op basis van een gebiedsgerichte aanpak. Dit biedt het Rotterdamse havengebied volgens Deltalinqs geen stikstofruimte voor de energietransitie. “Kijkend naar de klimaatdoelen van 2030, dan moeten juist híer de grootste stappen worden gezet. Het havenindustriegebied Rotterdam-Moerdijk neemt ruim 20 procent van de te behalen nationale CO2-reductie voor haar rekening. Dit stikstofbeleid leidt tot vertraging in voorgenomen verduurzamingsinvesteringen en mogelijk zelfs tot verplaatsing van projecten richting het buitenland. De nationale klimaatdoelen van 2030 raken zo uit zicht”, zegt Van der Chijs.

Stikstofbeleid

Deltalinqs noemt de aanpak van de relevante thema’s ‘onvoldoende concreet en ook onnodig complexer dan is vereist vanuit de Europese richtlijnen’. “Waar in het Coalitieakkoord van december 2021 nog werd gesproken van een integrale benadering als basis voor een ruimere vergunningverlening, voorziet de nu gepresenteerde overheidskoers niet in aanvullende stikstofruimte voor de industrie”, aldus Deltalinqs in een persbericht. De ondernemersvereniging zegt over dit dossier opnieuw het gesprek aan te gaan met de betrokken ministeries.

Zie ook: Plasticrecycler vanwege stikstof niet naar Moerdijk

English translation

Deltalinqs dissatisfied with nitrogen policy

Deltalinqs is dissatisfied with the government’s stricter nitrogen policy. “This way, we will not achieve the climate targets of 2030”, warns Victor van der Chijs, chairman of the entrepreneurs’ association.

Last week, Christianne van der Wal-Zeggelink, the Minister of Nature and Nitrogen, informed the Dutch House of Representatives about the more stringent nitrogen policy based on an area-specific approach. According to Deltalinqs, this does not provide the Rotterdam port area with any nitrogen space for the energy transition. “Looking at the climate targets of 2030, the biggest steps have to be taken right here. The Rotterdam-Moerdijk port industrial area is responsible for over 20% of the national CO2 reduction to be achieved. This nitrogen policy leads to delays in planned sustainability investments and may even cause projects to be moved abroad. The national climate objectives of 2030 will thus be out of sight”, says Van der Chijs.

‘Insufficiently concrete’

Deltalinqs calls the approach to the relevant themes ‘insufficiently concrete and also unnecessarily more complex than required by the European directives’. “Where the Coalition Agreement of December 2021 still spoke of an integral approach as the basis for a broader licensing, the now presented government course does not provide for additional nitrogen space for industry,” Deltalinqs says in a press release. The association of entrepreneurs says that it will once again enter into discussions on this matter with the ministries concerned.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!