Selecteer Pagina

Warmtebedrijf Rotterdam op voet van faillissement

door | 7 okt, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Petrochemie

Faillissement

English translation ->

De gemeente Rotterdam vindt het te risicovol om een warmteleiding naar Leiden aan te leggen. Als dit niet doorgaat, lijkt het Warmtebedrijf Rotterdam voor een faillissement te staan.

Het in 2006 opgerichte Warmtebedrijf Rotterdam slaagde er de afgelopen jaren niet in om genoeg woningen in Rotterdam met restwarmte uit de haven te verwarmen. Daarom bleef het met een overschot aan warmte zitten.

Leiden

In 2017 werd met Vattenfall een overeenkomst gesloten voor het aansluiten van huizen in Leiden op de Rotterdamse restwarmte. Probleem echter was dat er nog een leiding naar Leiden moet worden aangelegd. Hierdoor kon het warmtebedrijf geen warmte leveren en dus niet aan zijn verplichtingen voldoen.

Risico’s

De gemeente Rotterdam is eigenaar van het Warmtebedrijf, dat de afgelopen jaren grote verliezen leed. Desondanks zegt wethouder Arjan van Gils dat voortzetting van de plannen tot onverantwoorde financiële en juridische gevolgen en risico’s leidt.

Faillissement

In een brief aan de gemeenteraad stelt Van Gils dat het reddingsplan niet robuust genoeg is. De kosten dreigen voor de gemeente te hoog op te lopen, waardoor er volgens hem het beste mee kan worden gestopt. Hierdoor lijkt een faillissement aanstaande.

Zie ook: Onderzoekscommissie warmtebedrijf kan beginnen

English translation

Warmtebedrijf Rotterdam on the verge of bankruptcy

The municipality of Rotterdam considers it too risky to lay a heat pipeline to Leiden. If this does not go ahead, Warmtebedrijf (Heat Company) Rotterdam seems to be facing bankruptcy.

Warmtebedrijf Rotterdam, which was founded in 2006, has not succeeded in heating enough Rotterdam homes with residual heat from the port in recent years. It was therefore left with a surplus of heat.

Leiden

In 2017, an agreement was made with Vattenfall to connect houses in Leiden to Rotterdam’s residual heat. The problem, however, was that a pipeline still had to be laid to Leiden. As a result, the heat company could not deliver heat and therefore could not meet its obligations.

Huge losses

The municipality of Rotterdam owns the Warmtebedrijf, which has suffered huge losses in recent years. Nevertheless, alderman Arjan van Gils says that continuation of the plans would lead to irresponsible financial and legal consequences and risks.

Too high

In a letter to the municipal council, Van Gils states that the rescue plan is not robust enough. The costs are in danger of becoming too high for the municipality, as a result of which it would be best, in his opinion, to stop the project. As a result, bankruptcy seems imminent.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!