Onderzoekscommissie

Onderzoeksbureau TwynstraGudde is de opdracht gegund om het raadsonderzoek naar het Warmtebedrijf te begeleiden. De onderzoekscommissie heeft in Jan-Willem Verheij nu ook een voorzitter.

De Rotterdamse gemeenteraad nam medio november een motie aan om een raadsonderzoek te houden naar het gevoerde beleid bij het Warmtebedrijf. Eind januari werd de enquêtecommissie ingesteld die onderzoek naar het Warmtebedrijf gaat doen. Er was nog geen voorzitter. Vorige week werd duidelijk dat deze taak is toegewezen aan gemeenteraadslid Jan-Willem Verheij (VVD).

Onderzoekscommissie

Ook is duidelijk dat de opdracht voor het onderzoek is gegund aan TwynstraGudde. Er hadden zich nog twee andere gegadigden aangemeld voor deze klus, maar TwynstraGudde kwam als meest geschikte uit de bus. De onderzoekers hebben volgens de Rotterdamse gemeenteraad ‘ruime ervaring met raadsonderzoek, kennis van de Rotterdamse context en expertise op het gebied van deelnemingen, aanbesteding/contractmanagement en de warmtemarkt’. De selectie had plaats aan de hand van vier gunningscriteria: ‘Planning’, ‘Onderzoeksmethode’, ‘Interview’ en ‘Prijs’.

Zie ook: Commissie bijna klaar voor onderzoek Warmtebedrijf