Selecteer Pagina

Vorig jaar minder CO2 uitgestoten in haven Rotterdam

door | 13 apr, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Energie, Petrochemie

English translation ->

In 2020 is er in de haven van Rotterdam 12 procent minder CO2 uitgestoten. Vooral de elektriciteitscentrales hebben hieraan bijgedragen.

De CO2-uitstoot van de Rotterdamse haven – een optelsom van de uitstoot van de industrie en elektriciteitscentrales – viel vorig jaar 12 procent lager uit. Dat is meer dan het landelijke CO2-reductie (8 procent). Dit blijkt uit cijfers van het Havenbedrijf Rotterdam.

Hernieuwbare elektriciteit

De Rotterdamse vermindering kan vooral op het conto worden geschreven van de elektriciteitscentrales, die hun CO2-uitstoot met 21 procent (1,9 miljoen ton) zagen verminderen. Deels kwam dit door een lager elektriciteitsverbruik, maar ook doordat er ruim 40 procent meer hernieuwbare elektriciteit werd opgewekt. ‘Sinds mensenheugenis’, aldus het havenbedrijf, stootten aardgasgestookte centrales meer CO2 uit dan kolencentrales.

Minder CO2 uitgestoten

De industrie (chemie en raffinaderijen) in de haven was goed voor een CO2-reductie van 7 procent (1,1 miljoen ton). De belangrijkste verklaring hiervoor was de economische dip in 2020, waardoor er minder vraag was naar olie- en chemieproducten. De fabrieken konden daardoor op een lager pitje draaien.

Behoorlijk verminderd

Vooral sinds 2016 is de CO2-uitstoot in de Rotterdamse haven behoorlijk verminderd: met 27 procent. Hierdoor nemen Rotterdamse bedrijven niet meer 16 procent van de landelijke CO2-uitstoot voor hun rekening – zoals enkele jaren terug – maar 13,5 procent.

Zie ook: CO2-uitstoot Rotterdam omgebogen in daling

English translation

Last year less CO2 emissions in port of Rotterdam

In 2020, the CO2 emissions in the port of Rotterdam were 12 percent lower. The power plants in particular contributed to this.

CO2 emissions in the port of Rotterdam – the sum of emissions by industry and power stations – were 12 percent lower last year. That is more than the national CO2 reduction of 8 percent. This is apparent from figures from the Port of Rotterdam Authority.

Renewable electricity

The reduction in Rotterdam can mainly be ascribed to the power stations, which saw their CO2 emissions fall by 21 percent (1.9 million tonnes). This was partly due to lower electricity consumption, but also because more than 40 percent more renewable electricity was generated. ‘Since time immemorial’, according to the Port Authority, natural gas-fired power stations have emitted more CO2 than coal-fired power stations.

Less demand

Industry (chemical factories and refineries) in the port accounted for a 7 per cent reduction in CO2 emissions (1.1 million tonnes). The main explanation for this was the economic dip in 2020, which led to less demand for oil and chemical products. As a result, the plants were able to operate at a lower level.

Reduced considerably

Especially since 2016, CO2 emissions in the port of Rotterdam have been reduced considerably: 27 percent. As a result, the Rotterdam companies no longer account for 16 percent of the national CO2 emissions – as they did a few years ago – but 13.5 percent.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!