Selecteer Pagina

CO2-uitstoot Rotterdam omgebogen tot daling

door | 4 mrt, 2021 | Archief, Duurzaamheid

English translation ->

De CO2-uitstoot in Rotterdam is sinds 2019 met 3 megaton gedaald. Toch zegt klimaatwethouder Arno Bonte te waken voor te veel optimisme. “Het gaat niet vanzelf.”

Uit een doorberekening van de Rotterdamse uitstootcijfers door DCRM blijkt dat de stijgende CO2-uitstoot is omgebogen tot een dalende trend. Zo is in Rotterdam sinds 2019 bijna drie megaton CO2 bespaard. 

Halveren CO2-uitstoot

Dat is goed nieuws voor het stadsbestuur, dat bij het aantreden in 2018 onder meer inzette op het klimaat. In 2019 werd het Rotterdamse klimaatakkoord gesloten, dat tot doel heeft de CO2-uitstoot binnen tien jaar tijd met de helft te verkleinen. Bonte zegt trots te zijn op de tot nu toe bereikte prestaties.

Steun kabinet

Tegelijkertijd waakt hij voor te veel optimisme. “Het gaat niet vanzelf”, aldus de wethouder. “We zullen alles op alles moeten blijven zetten om de halvering van de uitstoot binnen tien jaar te halen. Essentieel daarin zijn het bouwen van megawindparken op zee, het realiseren van nieuwe infrastructuur voor groene waterstof en het op grote schaal benutten van industriële restwarmte om woningen mee te verwarmen. We hebben daar onze Rotterdamse samenwerkingspartners hard bij nodig, maar ook de hulp van het Rijk is onontbeerlijk. We rekenen daarom nadrukkelijk op steun van het nieuwe kabinet.”

Zie ook: Zes nieuwe deals Rotterdams klimaatakkoord

English translation

CO2 emissions in Rotterdam to fall

CO2 emissions in Rotterdam have fallen by 3 megatons since 2019. Yet climate alderman Arno Bonte says to guard against too much optimism. “It’s not going to happen by itself.”

A recalculation of Rotterdam’s emissions figures by DCRM shows that rising CO2 emissions have been reversed into a downward trend. For example, almost three megatonnes of CO2 have been saved in Rotterdam since 2019. 

Reduction

This is good news for the city government, which, when it took office in 2018, was committed to the climate, among other things. In 2019, the Rotterdam Climate Accord was concluded, which aims to reduce CO2 emissions by half within ten years. Bonte says he is proud of the achievements made so far.

Help new government

At the same time, he is wary of being too optimistic. “It’s not going to happen by itself”, says the alderman. “We will have to continue to do everything in our power to achieve the halving of emissions within ten years. The construction of offshore wind farms, the realisation of new infrastructure for green hydrogen and the large-scale use of industrial residual heat to heat homes are essential. We desperately need our partners in Rotterdam, but the help of central government is also indispensable. We are therefore counting explicitly on the support of the new government.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!