Selecteer Pagina

Vopak wil LOHC-fabriek bouwen 

door | 4 jan, 2023 | Energie, Haven, Nieuws, Opslagtanks

LOHC-fabriek

Foto: Hydrogenious LOHC Technologies

English translation ->

Vopak maakt bekend dat het een LOHC-fabriek wil realiseren in de haven van Rotterdam. Dat doet het met de joint venture LOHC Logistix.

Het tankopslagbedrijf heeft de joint venture LOHC Logistix opgericht met het Duitse bedrijf Hydrogenious LOHC Technologies. Beide bedrijven bezitten een even groot aandeel. Hydrogenious LOHC Technologies heeft een technologie ontwikkeld voor het vervoer en de opslag van waterstof. Het gebruikt hiervoor benzyltolueen als LOHC-drager (Liquid Organic Hydrogen Carrier). 

‘Natural fit’

Volgens de twee bedrijven is dit een ideaal medium om in havens te gebruiken. Het is een vlamvertragende en niet-explosieve drager met bovendien een hoge energiedichtheid. Hierdoor kan de stof als een bestaand fossiel product worden behandeld. Het is een ‘natural fit’, aldus Vopak, met de huidige haveninfrastructuur, de schepen, tanktrucks en treinwagons.

LOHC-fabriek

Nadat de waterstof uit de LOHC is vrijgekomen, kan de LOHC nog honderden keren worden gebruikt. Voor het vrijlaten van de waterstof uit de LOHC-drager – de ‘dehydrogeneration’ – wil LOHC Logistix een fabriek in de haven van Rotterdam bouwen. Ook is het van plan om een LOHC-opslagfaciliteit in Noordrijn-Westfalen te realiseren. 

Waterstofketen

“Deze investering is goed in lijn met de strategie van Vopak om haar portfolio-investeringen in de richting van nieuwe energieën en duurzame grondstoffen te versnellen. Wij geloven dat verschillende soorten waterstoflogistiek moeten worden ontwikkeld om de benodigde toekomstige stromen van waterstof en waterstofdragers te kunnen faciliteren. Wij zijn verheugd om samen met Hydrogenious de eerste waterstofketen op industriële schaal te ontwikkelen met behulp van LOHC”, aldus Dick Richelle, ceo van Vopak.

Zie ook: Vopak investeert in uitbreiding opslagcapaciteit

English translation

Vopak wants to build LOHC plant 

Vopak announces that it wants to build a LOHC plant in the port of Rotterdam. It will do so with the joint venture LOHC Logistix.

The tank storage company has set up the joint venture LOHC Logistix with German company Hydrogenious LOHC Technologies. Both companies own an equal share. Hydrogenious LOHC Technologies has developed a technology for transporting and storing hydrogen. For this, it uses benzyl toluene as a LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carrier). 

Ideal medium

According to the two companies, this is an ideal medium to use in ports. It is a flame retardant and non-explosive carrier that also has a high energy density. This allows it to be treated as an existing fossil product. It is a ‘natural fit’, says Vopak, with the current port infrastructure, its ships, tank trucks and rail cars.

Plant

After the hydrogen is released from the LOHC, it can be used hundreds more times. To release the hydrogen from the LOHC carrier – ‘dehydrogeneration’ – LOHC Logistix plans to build a plant in the port of Rotterdam. It also plans to build a LOHC storage facility in North Rhine-Westphalia.

Hydrogen supply chain

“This investment is well in line with Vopak’s strategy to accelerate its portfolio investments towards new energies and sustainable feedstocks. We believe that different types of hydrogen logistics need to be developed to be able to facilitate the needed future flows of hydrogen and hydrogen carriers. We are excited to work together with Hydrogenious to jointly develop the first industrial scale hydrogen supply chain using LOHC”, says Dick Richelle, CEO of Vopak.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!