Selecteer Pagina

Verwater SJR breidt uit met productiehal en opslagterrein

door | 12 apr, 2021 | Archief, Opslagtanks

Productiehal en opslagterrein

English translation ->

Verwater SJR maakt bekend uit te breiden op RDM Rotterdam. Er komen een nieuwe productiehal en opslagterrein bij.

Het in oktober vorig jaar door Verwater Group overgenomen SJR Tank Construction is sinds 2015 op RDM Oost gevestigd. Sinds de overname heet het bedrijf Verwater SJR. Het meldt op deze locatie uit zijn jasje te zijn gegroeid.

Ligplaats

Daarom is op 16 maart jl. een overeenkomst getekend met het Havenbedrijf Rotterdam, waardoor Verwater SJR bijna twee keer zoveel terrein tot zijn beschikking krijgt. Het havenbedrijf is eigenaar van RDM Rotterdam. De ligplaats op deze locatie was al uitgegeven aan Verwater SJR.

Productiehal en opslagterrein

Op het extra terrein gaat Verwater SJR een nieuwe productiehal bouwen en een opslagterrein aanleggen. Het bedrijf bouwt zowel tanks op locatie als in de eigen productiehal. Dankzij de nieuwe hal zegt Verwater SJR in te kunnen spelen op de groeiende vraag naar opslagtanks in Rotterdam, maar ook daarbuiten.

Drijvende kranen

Volgens de tankbouwer is de kade geschikt voor de overslag van zware projectlading. Het zal daarbij gebruikmaken van drijvende kranen van Hebo, dat op zijn beurt de kades van Verwater SJR gebruikt voor het afmeren van schepen als er geen tankoverslag is.

Zie ook: Verwater SJR Group: nieuw fusiebedrijf tankbouwers

English translation

Verwater SJR expands with production hall and storage area

Verwater SJR announces that it is expanding on RDM Rotterdam. A new production hall and storage area will be added.

SJR Tank Construction, acquired by Verwater Group last October, has been located on RDM Oost since 2015. Since the acquisition, the company has been called Verwater SJR. It reports that it has outgrown this location.

Twice as much

That is why on 16 March an agreement was signed with the Port of Rotterdam Authority, whereby Verwater SJR will have almost twice as much land at its disposal. The Port Authority is the owner of RDM Rotterdam. The berth at this location was already issued to Verwater SJR.

New hall

On the extra land, Verwater SJR will build a new production hall and construct a storage area. The company builds tanks both on site and in its own production hall. Thanks to the new hall, Verwater SJR says it can respond to the growing demand for storage tanks in Rotterdam, but also beyond.

Floating cranes

According to the tank builder, the quay is suitable for the transshipment of heavy project cargo. In doing so, it will use floating cranes from Hebo, which in turn uses the quays of Verwater SJR for mooring ships when there is no tank transhipment.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!