Selecteer Pagina

UPM: nog geen keuze voor locatie bioraffinaderij

door | 26 nov, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Energie

Bioraffinaderij

English translation ->

UPM Biorefining zegt er nog niet uit te zijn waar het een bioraffinaderij wil bouwen. Rotterdam geldt als een belangrijke kanshebber.

Het Finse bedrijf maakte begin dit jaar bekend dat het een bioraffinaderij wil bouwen. De mogelijke locaties die daarvoor werden genoemd, waren Rotterdam en Kotka (Finland). In de bioraffinaderij wil UPM biodiesel en vliegtuigbrandstof uit hernieuwbare grondstoffen produceren. Jaarlijks zou het gaan om 750.000 ton plantaardige en dierlijke vetten en oliën en energierijke afvalstromen. Hieruit wordt 500.000 ton biobrandstof gemaakt.

Uitstoot reduceren

Hoewel UPM stelt nog geen keuze te hebben gemaakt waar het de bioraffinaderij wil bouwen, zijn de milieugevolgen van een bioraffinaderij op de Tweede Maasvlakte al onderzocht. Dit moet gebeuren voordat de provincie Zuid-Holland een vergunning kan afgeven. In het milieueffectrapport staat dat UPM de mogelijkheden moet onderzoeken om de uitstoot te reduceren, door bijvoorbeeld het gebruik van restwarmte, groene waterstof en reinigingsinstallaties voor stikstof.

Bioraffinaderij

Volgens UPM is de milieueffectrapportage ‘een noodzakelijke stap in het vergunningentraject voor elke mogelijke investering’. UPM kondigde in januari aan dat het een jaar nodig zou hebben voor het afronden van de engineeringfase. Daarna kunnen de voorbereidingen voor een investeringsbeslissing starten

Zie ook: Finnen overwegen bouw bioraffinaderij in Rotterdam

English translation

UPM: no choice for biorefinery location yet

UPM Biorefining says it has not yet decided where to build a biorefinery. Rotterdam is considered an important candidate.

The Finnish company announced earlier this year that it wants to build a biorefinery. The possible locations that were mentioned were Rotterdam and Kotka (Finland). In the biorefinery, UPM wants to produce biodiesel and aviation fuel from renewable raw materials. Annually it would produce 750,000 tons of vegetable and animal fats and oils and energy-rich waste streams. From this, 500,000 tons of biofuel would be produced.

Environmental consequences

Although UPM states that it has not yet chosen where to build the biorefinery, the environmental consequences of a biorefinery on the Tweede Maasvlakte have already been investigated. This must be done before the province of Zuid-Holland can issue a permit. The environmental impact report states that UPM must investigate the possibilities of reducing emissions, for example by using residual heat, green hydrogen and nitrogen purification installations.

Investment decision

According to UPM, the environmental impact assessment is ‘a necessary step in the permitting process of any possible investment’. UPM announced in January that it would need a year to complete the engineering phase. After that, the preparations for an investment decision can start.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!