Tweede Kamerleden
Foto: VNCI/Twitter

English translation ->

Een aantal Tweede Kamerleden heeft deze maand een bezoek gebracht aan de haven van Rotterdam. Ze maakten kennis met ExxonMobil, Nobian en Rubis Terminal.

Het werkbezoek werd georganiseerd door het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, de VNCI, VNPI en VOTOB. De groep politici bestond uit Silvio Erkens (VVD), Raoul Boucke (D66), Henri Bontenbal (CDA), Pepijn van Houwelingen (Forum voor Democratie), Tom van der Lee (GroenLinks), Joris Thijssen (PvdA), Laurens Dassen (Volt) en Mustafa Amhaouch (CDA).

Tweede Kamerleden

“In Nederland zijn we een beetje cynisch geworden. De overheid is risico-avers. We durven niet echt meer grote dingen te doen. Terwijl dat soort dingen in andere lidstaten wel gebeuren. Ze hebben er meer geld voor over of interpreteren Europese regels op een andere manier dan wij. In Nederland praten wij veel over verduurzaming en waterstof, maar we maken het bedrijven niet echt makkelijk om ermee aan de slag te gaan. In de volgende kabinetsperiode moeten we dat echt anders doen”, zegt Bontenbal.

Kans

Bart Vermeulen, directeur public affairs & communicatie Benelux bij ExxonMobil, zag het bezoek als een kans om te praten over transitieplannen en wat voor beleid nodig is om die te ondersteunen. “En nee, dat zijn niet altijd subsidies, maar vaak gewoon slimmere regelgeving die de transitie naar een circulaire economie en een koolstofarmere industrie en samenleving kan helpen versnellen. Het waren boeiende en open gesprekken waar we oprecht naar elkaar luisterden met als doel om onze gedeelde ambities te realiseren.”

Zie ook: Werkbezoek minister Kaag aan haven Rotterdam

English translation

Members of parliament in the port of Rotterdam

A number of members of the Dutch Lower House visited the port of Rotterdam this month. They got to know ExxonMobil, Nobian and Rubis Terminal.

The working visit was organised by the Port of Rotterdam Authority, Deltalinqs, VNCI, VNPI and VOTOB. The group of politicians consisted of Silvio Erkens (VVD), Raoul Boucke (D66), Henri Bontenbal (CDA), Pepijn van Houwelingen (Forum for Democracy), Tom van der Lee (GroenLinks), Joris Thijssen (PvdA), Laurens Dassen (Volt) and Mustafa Amhaouch (CDA).

‘Risk averse’

“In the Netherlands we have become a bit cynical. The government is risk-averse. We don’t dare do big things anymore. Whereas in other member states such things do happen. They have more money available or they interpret European rules in a different way than we do. In the Netherlands, we talk a lot about sustainability and hydrogen, but we don’t really make it easy for companies to get started. In the next cabinet term, we really have to do things differently”, says Bontenbal.

Opportunity

Bart Vermeulen, director of public affairs & communications Benelux at ExxonMobil, saw the visit as an opportunity to talk about transition plans and what kind of policy is needed to support them. “And no, that’s not always subsidies, but often just smarter regulation that can help accelerate the transition to a circular economy and a lower carbon industry and society. They were engaging and open conversations where we genuinely listened to each other with the aim of realising our shared ambitions.”