Selecteer Pagina

Toch bemand vervoer op Container Exchange Route

door | 14 mei, 2021 | Archief, Haven

English translation ->

Het Havenbedrijf Rotterdam komt terug op zijn voornemen om onbemande voertuigen in te zetten op de Container Exchange Route. Er kon geen geschikte aanbieder worden gevonden.

De Container Exchange Route (CER) is een 17 kilometer lange betonnen baan die op de Tweede Maasvlakte tussen vijf containerterminals wordt aangelegd. Afgelopen juni maakte het havenbedrijf bekend een aanbesteding te doen van de vervoersdienst op de Container Exchange Route.

Deels autonoom, deels bemand

Het was de bedoeling dat de voertuigen deels autonoom, deels bemand zouden gaan rijden. Tussen de aangesloten terminals zouden de voertuigen volledig autonoom rijden. Bij het verlaten van de CER-baan en het betreden van een containerterminal, was het plan de besturing dan door een chauffeur te laten overnemen.

Container Exchange Route

In Nieuwsblad Transport en tegen RTV Rijnmond laat een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam weten dat de aanbestedingsprocedure geen geschikt bedrijf heeft opgeleverd. Daarom zullen aan het eind van dit jaar bemande voertuigen over de Container Exchange Route rijden.

Onduidelijk

“Er zijn te veel risico’s en onzekerheden tijdens de aanbestedingsprocedure. Het plan is nog niet van tafel. We willen er alsnog overheen gaan rijden met onbemande wagens, maar wanneer is nu onduidelijk”, aldus de woordvoerder op de website van RTV Rijnmond. Tegen Nieuwsblad Transport spreekt hij over ‘hooguit enkele jaren’ voordat er autonoom wordt gereden.

Zie ook: Aanbesteding vervoersdienst op Tweede Maasvlakte

English translation

Manned transport on the Container Exchange Route

The Port of Rotterdam Authority is reconsidering its intention to deploy unmanned vehicles on the Container Exchange Route. No suitable provider could be found.

The Container Exchange Route (CER) is a 17-kilometre concrete stretch of road being constructed on Maasvlakte 2 between five container terminals. Last June, the Port Authority announced that it was tendering for the transport service on the Container Exchange Route.

Partly autonomously, partly manned

The intention was for the vehicles to drive partly autonomously, partly manned. Between the connected terminals, the vehicles would drive fully autonomously. When leaving the CER lane and entering a container terminal, the plan was for a driver to take over the steering.

Tendering procedure

In Dutch media Nieuwsblad Transport and to RTV Rijnmond, a spokesperson for the Port of Rotterdam Authority said that the tendering procedure did not produce a suitable company. Therefore, manned vehicles will drive the Container Exchange Route at the end of this year.

Uncertainties

“There are too many risks and uncertainties during the tendering procedure. The plan is not yet off the table. We still want to drive over it with unmanned vehicles, but when is unclear at the moment”, said the spokesman on the website of RTV Rijnmond. To Nieuwsblad Transport he speaks of ‘at most a few years’ before autonomous driving is possible.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!