Selecteer Pagina

Te weinig bedrijven in haven zijn officieel vitaal

door | 1 sep, 2022 | Archief, Veiligheid

English translation ->

Van de duizenden bedrijven in de Rotterdamse haven is er maar een aantal officieel als vitaal aangemerkt. Dat schept nadelen op het gebied van cybersecurity.

Binnenkort vindt er in de Tweede Kamer een rondetafelbijeenkomst over cyberweerbaarheid plaats. Volgens het ICT-vakblad Computable zal het Havenbedrijf Rotterdam daar zijn zorgen uiten over het feit dat relatief weinig bedrijven in de Rotterdamse haven als vitaal zijn gekwalificeerd. 

Officieel vitaal

Daarmee vallen de meeste ondernemingen buiten de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen. Dat betekent dat zij niet onder enige vorm van cybertoezicht staan en geen toegang hebben tot dreigingsinformatie van de overheid. Hierdoor weten veel in de haven gevestigde bedrijven niet goed waaraan ze moeten voldoen om hun cybersecurity op orde te hebben en heeft cyberweerbaarheid te weinig prioriteit.

Toezicht

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat ook pleiten voor ‘een samenhangende vorm van cybertoezicht’. Dit moet de kwaliteit van het cybertoezicht ten goede komen. Toezichthouders zouden nu kampen met te weinig kennis van cyberveiligheid.

Zie ook: Cyberscan voor mkb

English translation

Too few businesses in the port are officially vital

Of the thousands of businesses in the Rotterdam port, only a few are officially regarded as vital. This creates disadvantages in the field of cyber security.

A round table meeting on cyber resilience will be held shortly in the Dutch Lower House. According to ICT trade magazine Computable, the Port of Rotterdam Authority will express its concerns there about the fact that relatively few companies in the Rotterdam port have been qualified as vital.

No supervision

This means that most companies fall outside the Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen. This means that they are not subject to any form of cyber supervision and have no access to government threat information. As a result, many companies based in the port do not know what they need to do to have their cyber security in order and cyber resilience is not given enough priority.

Improve quality

The Port of Rotterdam Authority is also going to argue for ‘a coherent form of cyber supervision’. This should improve the quality of cyber supervision. Supervisors are currently said to have too little knowledge of cyber security.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!