Selecteer Pagina

Cyberscan voor mkb

door | 24 mei, 2022 | Archief, Veiligheid

English translation ->

FERM Rotterdam en de provincie Zuid-Holland bieden mkb-bedrijven een cyberscan ter waarde van 1.500 euro voor 250 euro. ‘First come, first served’, aldus FERM.

Met name kleinere organisaties hebben niet altijd de kennis en kunde in huis om hun cyberveiligheid op orde te brengen. Daarom starten FERM Rotterdam en de provincie Zuid-Holland deze campagne, waarbij CGI – partner van FERM – een cyberscan uitvoert bij mkb-bedrijven.

Cyberscan

De cyberscan is een nulmeting die aangeeft waar de beveiligingsrisico’s zich bevinden. Er wordt een vragenlijst doorlopen, gebaseerd op de ISO 27001-richtlijnen. Hierdoor weten bedrijven concreet wat ze op het gebied van cybersecurity kunnen verbeteren. Na de scan volgt een enquête met aansluitend een rapportage en waar mogelijk een evaluatie met FERM. De cyberscan neemt in totaal 6 uur in beslag. 

Opgeven

De campagne richt zich op mkb-bedrijven in de maritieme sector, met maximaal 50 medewerkers in dienst. De bedrijven dienen in Zuid-Holland te zijn gevestigd. Er zijn in totaal vijftien scans beschikbaar die op basis van first come, first served worden toebedeeld. FERM roept mkb-bedrijven op om zich snel op te geven via communicatie@ferm-rotterdam.nl.

Zie ook: FERM presenteert app

English translation

Cyber scan for SME

FERM Rotterdam and the province of Zuid-Holland offer small and medium-sized enterprises (SMEs) a cyber scan worth 1,500 euro for 250 euro. ‘First come, first served’, according to FERM.

Especially smaller organisations do not always have the knowledge and skills in-house to bring their cyber security in order. Therefore FERM Rotterdam and the province of Zuid-Holland start this campaign, in which CGI – partner of FERM – performs a cyber scan on SME companies.

Baseline measurement

The cyber scan is a baseline measurement that indicates where the security risks are. A questionnaire is run through, based on the ISO 27001 guidelines. This gives companies a concrete idea of what they can improve in the area of cyber security. After the scan a survey follows, followed by a report and where possible an evaluation with FERM. The cyber scan takes 6 hours in total.

Register

The campaign focuses on SME companies in the maritime sector, with up to 50 employees. The companies should be located in Zuid-Holland. There are fifteen scans available that are allocated on a first come, first served basis. FERM calls on SMEs to quickly register through communicatie@ferm-rotterdam.nl.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!