Selecteer Pagina

Subsidie voor ontwikkeling elektrische kraakfornuizen

door | 18 jun, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Innovatie, Petrochemie

Elektrificatie

Foto: Shell Moerdijk

English translation ->

Shell en Dow krijgen 3,5 miljoen euro subsidie van de Nederlandse overheid voor de ontwikkeling van elektrische kraakfornuizen. Ook voegen TNO en ISPT zich bij het project.

Een jaar geleden kondigden Shell en Dow aan samen een technologieprogramma te starten om kraakfornuizen met stroom te verhitten. De twee bedrijven sloten hiervoor een ontwikkelingsovereenkomst. Het gebruik van elektriciteit voor het verhitten van fornuizen kan de CO2-uitstoot van chemische processen aanzienlijk verlagen.

Elektrische kraakfornuizen

De twee bedrijven hebben het afgelopen jaar benut om elektrificatietechnologieën voor stoomkrakers verder te ontwikkelen. Ook melden zij aan ‘baanbrekende ontwerpen van nieuwe geëlektrificeerde krakers voor te lange termijn’ te hebben gewerkt.

Subsidie

De Nederlandse overheid steunt het programma met een subsidie van 3,5 miljoen euro. Dit is afkomstig uit de MOOI-financiering (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie). Ook kondigen Shell en Dow aan bij dit project de krachten te bundelen met TNO en het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT).

Proefinstallatie

De deelnemers aan het project willen in 2025 een eerste ‘multi-megawatt’-proefinstallatie opstarten. “De financiering door de Nederlandse overheid is een blijk van vertrouwen in het potentieel van dit programma om de chemische industrie te helpen transformeren. De inspanning is een voorbeeld van echte samenwerking tussen bedrijven om sneller CO2-arm te worden, en het is geweldig om deze twee nieuwe partners aan boord te hebben”, zegt Thomas Casparie, executive vice president Shell Chemicals.

Zie ook: Van Loon (Shell): Zonder bestaande business geen nieuwe

English translation

Subsidy for development of electrified crackers

Shell and Dow receive 3.5 million euros subsidy from the Dutch government for the development of electrified crackers. TNO and ISPT are also joining the project.

A year ago, Shell and Dow announced a joint technology programme for heating crackers with electricity. The two companies signed a development agreement for this. The use of electricity to heat cookers can significantly reduce CO2 emissions from chemical processes.

Electrification technologies

The two companies have used the past year to further develop electrification technologies for steam crackers. They also report having worked on ‘ground-breaking designs of new electrified crackers for the long term’.

Grant

The Dutch government supports the programme with a grant of €3.5 million. This comes from the MOOI funding (Mission Driven Research, Development and Innovation). Shell and Dow have also announced that they will join forces with TNO and the Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) in this project.

Pilot plant

The participants in the project want to start up a first ‘multi-megawatt’ pilot plant in 2025. “The funding from the Dutch government is a vote of confidence in the potential of this programme to help transform the chemical industry. The effort is an example of real collaboration between companies to become low-carbon faster, and it’s great to have these two new partners on board”, says Thomas Casparie, executive vice president Shell Chemicals.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!