Selecteer Pagina

‘Serieuze knelpunten’ remmen verduurzaming

door | 16 jan, 2023 | Duurzaamheid, Energie, Nieuws

English translation ->

Gedreven door de gestegen energieprijzen zijn bedrijven met een grotere snelheid aan het verduurzamen geslagen. Hierbij worden zij echter geremd door een aantal ‘serieuze knelpunten’, signaleert VEMW.

Zowel de prijs van aardgas als die van elektriciteit waren het afgelopen najaar naar een recordniveau gestegen. Als gevolg hiervan probeert tweederde van de zakelijke energiegebruikers efficiënter met het energieverbruik om te gaan. Ook schakelen zij over op duurzame alternatieven voor aardgas. Dit blijkt uit een bijeenkomst die VEMW onlangs hield. 

Afremmen verduurzaming

Deze ontwikkeling wordt echter geremd door een aantal ‘serieuze knelpunten’, aldus de belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers. Zo is er een tekort aan mensen, materialen, netcapaciteit en vergunningen. “Wij roepen de verantwoordelijke overheden, netbeheerders en andere partijen op om nog adequater te handelen zodat bedrijven de structurele oplossingen sneller kunnen realiseren én – zeker waar ze kosten en risico’s niet altijd kunnen doorbelasten – een grotere kans hebben om in Nederland en Europa deze ‘perfect storm’ te kunnen overleven. De politieke en publieke aandacht voor de energiecrisis lijkt af te nemen, maar de urgentie voor de industrie doet dat zeker niet!”, zegt algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW.

Zie ook: VEMW voorziet economische problemen

English translation

‘Serious bottlenecks’ inhibit sustainability efforts

Driven by increased energy prices, companies have started working on sustainability with greater speed. However, in doing so they are inhibited by a number of ‘serious bottlenecks’, VEMW points out.

Both the price of natural gas and electricity had risen to record levels last autumn. As a result, two-thirds of business energy users are trying to be more efficient with energy consumption. They are also switching to sustainable alternatives to natural gas. This is according to a meeting held by VEMW recently.

Shortages

However, this development is held back by a number of “serious bottlenecks”, according to the advocacy group for business energy and water users. These include a shortage of people, materials, grid capacity and permits. “We call on the responsible authorities, grid operators and other parties to act even more adequately so that companies can realise the structural solutions faster and – especially where they cannot always pass on costs and risks – have a greater chance of surviving this ‘perfect storm’ in the Netherlands and Europe. Political and public attention to the energy crisis seems to be waning, but the urgency for the industry certainly is not!” says VEMW general director Hans Grünfeld.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!