Selecteer Pagina

Roadmap Asset Management biedt concrete acties

door | 2 jul, 2021 | Archief, Maintenance, Opslagtanks, Petrochemie

English translation ->

Mainnovation presenteert op 8 juli a.s. de Roadmap Asset Management. Dit moet (petro)chemische bedrijven houvast en richting geven.

De roadmap is opgesteld door Mainnovation en wordt onderschreven door de VNCI, VNPI, VOTOB, Safety Delta Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In een persbericht stellen de organisaties te spreken te zijn over de praktische toepasbaarheid van het document.

Roadmap Asset Management

In de Roadmap Asset Management wordt aangegeven welke processen voor asset management moeten worden ingericht. Dit is afhankelijk van het ‘volwassenheidsniveau’ van bedrijven. De roadmap onderscheidt vier niveaus en biedt inzicht waar ‘verbeterpotentieel’ ligt. Ook worden praktische acties aangegeven.

‘In control’

“De roadmap biedt houvast, geeft richting en concrete verbeterstappen voor organisaties om binnen asset management te kunnen groeien. Met een helder verbeterplan, een checklist asset management en diverse case stories, die kunnen worden gezien als inspirerende voorbeelden, gaat dit document helpen om de conditie van de assets optimaal te houden en om ‘in control’ te komen op het gebied van strategie en projecten”, aldus Mainnovation in de persverklaring.

Zie ook: Nulmeting naar staat petrochemische assets

English translation

Roadmap Asset Management offers practical actions

Mainnovation will present the Asset Management Roadmap on 8 July. This should give( petro)chemical companies something to hold on to and direction to go.

The roadmap has been drawn up by Mainnovation and is endorsed by the VNCI, VNPI, VOTOB, Safety Delta Nederland and the Ministry of Infrastructure and Water Management. In a press release, the organisations state that they are enthusiastic about the practical applicability.

Four levels

The Roadmap Asset Management indicates which processes need to be set up for asset management. This depends on the ‘maturity level’ of companies. The roadmap distinguishes four levels and offers insight into where ‘improvement potential’ lies. Practical actions are also indicated.

‘In control’

“The roadmap provides guidance and concrete steps for improvement for organisations to grow within asset management. With a clear improvement plan, an asset management checklist and several case stories that can be seen as inspiring examples, this document will help to keep the condition of the assets optimal and to get ‘in control’ of strategy and projects”, Mainnovation says in the press release.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!