Nulmeting naar staat petrochemische assets

Adviesbureau Mainnovation brengt volgende maand in kaart hoe de assets van de Nederlandse petrochemische industrie ervoor staan. VNPI en VNCI roepen haar leden op aan dit onderzoek deel te nemen.

Het onderzoek naar de staats van de assets – denk aan leidingen, reactievaten, tanks en andere procesinstallaties – in de petrochemische industrie komt voort uit het programma Duurzame Veiligheid 2030. Dit is opgezet om de veiligheid in de petrochemie te verbeteren. ‘Duurzaam assetmanagement’ speelt daar een belangrijke rol in. Hieronder wordt ‘het continu borgen van de integriteit en het optimaliseren van de beschikbaarheid van bestaande industriële installaties’ verstaan. Om zover te komen is het eerst belangrijk te weten wat de huidige staat is van de assets.

Assets

Om dit in beeld te krijgen start het adviesbureau in februari een nulmeting. Eind mei zullen de resultaten bekend zijn, zo is de verwachting. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft hier opdracht voor gegeven, in samenspraak met de VNPI en VNCI. Beide organisaties zijn ‘trekkers’ van de roadmap Duurzaam assetmanagement.

Ageing aandachtspunt

Een van de onderzoeksdoelen is uit te vinden wat de resterende levensduur van de assets is. Ook onderzoekt Mainnovation hoeveel bedrijven de voorbije jaren hebben geïnvesteerd in het moderniseren van hun huidige installaties. Een ander aandachtspunt is ageing: hoe gaat de industrie om met de conditie van hun assets en de veranderingen die deze in de tijd doorstaan?

Anoniem

216 BRZO-bedrijven uit de Nederlandse (petro)chemische procesindustrie ontvangen daarom een online enquête. Daarnaast interviewen onderzoekers twintig bedrijven om de onderzoeksresultaten te valideren. Bedrijven hoeven niet bang te zijn dat gevoelige informatie hiermee op straat komt te liggen, want de resultaten van de enquêtes en interviews in het onderzoek worden anoniem weergegeven. Alle deelnemers ontvangen in mei de eindrapportage. De VNCI en de VNPI roepen BRZO-bedrijven die onderdeel zijn van de chemieketen om mee te doen aan deze nulmeting.

Zie ook: Warmtescan biedt meer perspectief dan verwacht