Selecteer Pagina

Rli erkent kansen die waterstof biedt

door | 26 jan, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Energie

Vloeibare waterstof

Waterstoffabriek (Foto: Air Products)

English translation ->

Waterstof is een onmisbare schakel in de energietransitie, erkent de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). In een advies spoort het de overheid aan infrastructuur aan te leggen.

De Rli presenteerde deze week haar advies ‘Waterstof, de ontbrekende schakel’, waarin het in kaart brengt welke mogelijkheden het gebruik van groene waterstof biedt. Ook geeft het stuk aan wat er nog dient te gebeuren om deze kansen te benutten.

Groene en blauwe waterstof

Het is van groot belang dat de productie en het gebruik van waterstof op gang wordt gebracht, vindt de Rli. Waterstof is geschikt om groene elektriciteit in op te slaan en te transporteren. In de overgangsfase kan blauwe waterstof een rol spelen. Omdat het gebruik en de productie van klimaatneutrale waterstof nu nog ‘volstrekt onvoldoende’ zijn, is het volgens de Rli aan het kabinet om ‘de economische condities voor een klimaatneutrale waterstofmarkt snel te verbeteren’. 

Techologie financieren

Nederland is goed voorgesorteerd op een groene waterstofeconomie. Er is al een aardgasnetwerk, kennis en ervaring. Ook is er industrie aanwezig die op waterstof kan overstappen. Dan is het wel nodig dat de overheid infrastructuur financiert, stelt de raad. Ook dient zij nieuwe technologie te financieren, bijvoorbeeld voor de afvang en opslag van CO2, opslagtechnologie en de productie van brandstoffen op basis van waterstof.

English translation

Rli recognises opportunities offered by hydrogen

The Council for the Environment and Infrastructure (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, rli)  recognises that hydrogen is an indispensable link in the energy transition. In its advice, it urges the government to build infrastructure.

This week the Rli presented its advisory report ‘Hydrogen, the missing link’, in which it maps out the possibilities offered by the use of green hydrogen. It also indicates what still needs to be done to take advantage of these opportunities.

Green and blue hydrogen

It is of great importance that the production and use of hydrogen is set in motion, according to the Rli. Hydrogen is suitable for storing and transporting green electricity. Blue hydrogen can play a role in the transitional phase. Because the use and production of climate-neutral hydrogen is still ‘completely inadequate’ at present, the Rli believes that it is up to the government to ‘quickly improve the economic conditions for a climate-neutral hydrogen market’. 

Finance new technology

The Netherlands is well prepared for a green hydrogen economy. There is already a natural gas network, knowledge and experience. There is also industry that can switch to hydrogen. In that case, however, the government must finance the infrastructure, the council says. It must also finance new technology, for example for capturing and storing CO2, storage technology and the production of hydrogen-based fuels.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!