Selecteer Pagina

Restwarmte AVR en Cabot naar stoomnetwerk

door | 5 apr, 2022 | Archief, Duurzaamheid, Energie

English translation ->

Cabot en AVR gaan hun restwarmte in een stoomnetwerk delen met andere bedrijven in de Botlek. De gemeente Rotterdam en provincie Zuid-Holland stellen hiervoor subsidie beschikbaar.

De provincie Zuid-Holland subsidieert het stoomnetwerk met 2 miljoen euro en de gemeente Rotterdam met 0,7 miljoen euro. Dankzij deze bijdragen kan NetVerder – onderdeel van Stedin – verder gaan met de uitbreiding van het stoomnetwerk.

Uitbreiding stoomnetwerk

Het stoomnetwerk is sinds 2013 in gebruik en wordt nu uitgebreid. Ook wordt het toekomstbestendig gemaakt, wat betekent dat op termijn andere stoombronnen en afnemers erop kunnen worden aangesloten. Ook geothermie kan als bron worden gebruikt. De restwarmte die dan overblijft, kan via Warmtelinq worden gebruikt om huizen te verwarmen.

Besparen

De restwarmte van AVR en Cabot wordt ‘binnenkort’ met andere bedrijven in de Botlek gedeeld. De uitbreiding van het stoomnetwerk is naar verwachting in 2024 klaar. Door restwarmte te gebruiken, valt er 150 miljoen kuub aan aardgas te besparen, heeft de provincie berekend.

Zie ook: Den Haag zorgt voor vertraging Warmtelinq

English translation

Residual heat from AVR and Cabot to be transferred to steam network

Cabot and AVR are going to share their residual heat with other companies in the Botlek area. The municipality of Rotterdam and the province of Zuid-Holland are providing subsidies for this.

The Province of Zuid-Holland is subsidising the steam network with 2 million euro and the Municipality of Rotterdam with 0.7 million euro. Thanks to these contributions, NetVerder – part of Stedin – can continue expanding the steam network.

Future-proof

The steam network has been in operation since 2013 and is now being expanded. It is also being made future-proof, which means that other steam sources and customers can be connected to it in due course. Geothermal energy can also be used as a source. The residual heat that then remains can be used to heat houses via Warmtelinq.

Expansion

The residual heat from AVR and Cabot will ‘soon’ be shared with other companies in the Botlek. The expansion of the steam network is expected to be completed in 2024. By using residual heat, 150 million cubic metres of natural gas can be saved, the province has calculated.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!