Selecteer Pagina

Porthos verwacht vertraging door uitspraak RvS

door | 3 nov, 2022 | Archief, Duurzaamheid, Haven, Petrochemie

Stikstofvergunningverlening

Foto: Havenbedrijf Rotterdam

English translation ->

Nu de Raad van State de bouwvrijstelling stikstof niet heeft goedgekeurd, loopt het Porthos-project vertraging op. Dit laat Porthos weten.

“Er was voor Porthos geen andere optie dan gebruikmaken van de wettelijke bouwvrijstelling”, aldus Porthos in een reactie op de uitspraak van de Raad van State. “Deze route is nu afgesloten, maar er is door de Raad van State tegelijkertijd een opening geboden in de vorm van een ecologische beoordeling om de effecten van de stikstofdepositie vast te stellen. Porthos heeft deze ecologische toets al gemaakt. Daaruit blijkt dat de geringe en eenmalige stikstofdepositie tijdens de aanleg van Porthos geen significante gevolgen heeft voor Natura 2000-gebieden.”

Vertraging

Mobilisation for the Environment (MOB), de milieuorganisatie die de zaak bij de Raad van State aanhangig heeft gemaakt, heeft nu zes weken de tijd om op deze ecologische beoordeling te reageren. Daarop kunnen Porthos en de betreffende ministeries weer een reactie geven. Vervolgens komt de Raad van State naar verwachting met een eindoordeel. Porthos stelt: “Dit betekent vertraging voor het Porthos-project. Porthos brengt de CO2-uitstoot met 2,5 Mton per jaar terug en is onderdeel van het pakket van maatregelen om de nationale klimaatdoelstellingen te halen.”

Zie ook: Deltalinqs voorziet vertragingen duurzaamheidsprojecten

English translation

Porthos anticipates delay due to RvS ruling

Now that the Raad van State has not approved the construction exemption nitrogen, the Porthos project will be delayed. This let Porthos know.

“There was no other option for Porthos than using the statutory construction exemption,” Porthos said in a reaction to the Raad van State’s ruling. “This route is now closed, but at the same time an opening has been offered by the Raad van State in the form of an ecological assessment to determine the effects of nitrogen deposition. Porthos has already made this ecological assessment. This shows that the minor and one-off nitrogen deposition during the construction of Porthos has no significant impact on Natura 2000 areas.”

Response

Mobilisation for the Environment (MOB), the environmental organisation that brought the case before the Raad van State, now has six weeks to respond to this ecological assessment. From that, Porthos and the relevant ministries can respond again. The Raad van State is then expected to issue a final judgment.
Porthos states, “This means delay for the Porthos project. Porthos reduces CO2 emissions by 2.5 Mton per year and is part of the package of measures to meet national climate targets.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!