Selecteer Pagina

Deltalinqs voorziet vertragingen verduurzamingsprojecten

door | 2 nov, 2022 | Archief, Duurzaamheid, Haven

English translation ->

De Raad van State zet een streep door de bouwvrijstelling stikstof. Daarmee lopen verduurzamingsprojecten in de Rotterdamse haven vertraging op of komen deze tot stilstand, waarschuwt Deltalinqs.

Het besluit van de Raad van State heeft niet alleen gevolgen voor de woningbouw, zegt Victor van der Chijs, voorzitter van Deltalinqs. “Ook voor de verduurzamingsprojecten in het haven- en industriecluster van Rotterdam is de impact groot. Projecten zullen vertragen of helemaal tot stilstand komen, waardoor de klimaat- en verduurzamingsdoelen niet op tijd worden gehaald. Als er niet mag worden gebouwd, komen veel projecten niet van de grond. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het bouwen van elektrolysers voor het maken van groene waterstof of de aanleg van walstroom.” 

Verduurzamingsprojecten

De stikstofimpasse is ook schadelijk voor het Nederlandse vestigingsklimaat, vindt Van der Chijs. Uit recent onderzoek zou blijken dat managers van internationale bedrijven een verplaatsing van bedrijfsonderdelen naar het buitenland overwegen. “Als investeringen in het buitenland wel direct kunnen worden gedaan, dan mis je hier dus de boot. De uitspraak van de Raad van State helpt daar absoluut niet bij.” Om uit de impasse te komen onderzoekt Deltalinqs of een gebiedsgerichte aanpak mogelijk is, waardoor al lopende Rotterdamse duurzaamheidsprojecten kunnen worden gerealiseerd.

Zie ook: Inzet op gebiedsgerichte aanpak voor stikstof

English translation

Deltalinqs anticipates delays in sustainability projects

The Raad van State puts a line through the nitrogen construction exemption. This will delay or halt sustainability projects in the port of Rotterdam, warns Deltalinqs.

The Raad van State’s decision does not only affect residential construction, says Victor van der Chijs, chairman of Deltalinqs. “The impact is also significant for sustainability projects in Rotterdam’s port and industrial cluster. Projects will slow down or come to a complete standstill, meaning that climate and sustainability targets will not be met in time. If construction is not allowed, many projects will not get off the ground. Think, for example, of building electrolysers to make green hydrogen or building shore power.”

Relocating business

The nitrogen impasse is also detrimental to the Dutch business climate, Van der Chijs believes. Recent research would show that managers of international companies are considering relocating business units abroad. “If investments abroad can be made immediately, you therefore miss the boat here,” he says. The ruling by the Raad van State does absolutely not help with that.” To get out of the impasse, Deltalinqs is investigating whether an area-based approach is possible, which would allow already ongoing Rotterdam sustainability projects to be realised.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!