Selecteer Pagina

Plannen voor bouw offshore electrolyser

door | 16 feb, 2022 | Archief, Energie, Offshore

Archieffoto Neptune Energy

English translation ->

RWE en Neptune Energy maken bekend samen een offshore electrolyser te willen realiseren. Voor 2030 moet de installatie uit windstroom groene waterstof gaan maken.

Beide partijen hebben een joint development agreement ondertekend voor H2opZee, zoals het project heet. Het is een demonstratieproject dat tot de bouw van een 300-500 MW electrolyser moet leiden. De geproduceerde groene waterstof zal via een bestaande pijpleiding naar land worden getransporteerd. Deze pijpleiding heeft een capaciteit van ruim 10 GW en is daarmee geschikt om nog grotere, op zee geproduceerde hoeveelheden groene waterstof te transporteren.

Offshore electrolyser

Eerst gaan RWE en Neptune Energy een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Vervolgens zal het project met behulp van een tender worden gerealiseerd. Het project is een initiatief van TKI Wind op Zee. RWE en Neptune Energy stellen het consortium ‘klein en daadkrachtig’ te willen houden. Er omheen komt ‘een schil voor kennisdeling voor de industrie’. Bedrijven worden uitgenodigd zich aan te sluiten.

Zie ook: Onderzoek naar derde CCS-project in Noordzee

English translation

Plans for construction of offshore electrolyser

RWE and Neptune Energy announce their intention to build an offshore electrolyser together. The plant is to produce green hydrogen from wind power before 2030.

Both parties have signed a joint development agreement for H2opZee, as the project is called. It is a demonstration project that should lead to the construction of a 300-500 MW electrolyser. The produced green hydrogen will be transported to land via an existing pipeline. This pipeline has a capacity of over 10 GW and is therefore suitable for transporting even larger quantities of green hydrogen produced at sea.

Feasibility study

First RWE and Neptune Energy will carry out a feasibility study. Subsequently, the project will be realised by means of a tender. The project is an initiative of TKI Wind op Zee. RWE and Neptune Energy state that they want to keep the consortium ‘small and decisive’. It will be surrounded by ‘a shell for knowledge sharing for the industry’. Companies are invited to join.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!