CCS-project

English translation ->

Neptune Energy bekijkt de mogelijkheden voor een grootschalig CCS-project in de Noordzee. Het bedrijf denkt voordeel te behalen uit bestaande infrastructuur.

Na Porthos (Rotterdam) en Athos (Amsterdam/IJmuiden) lijkt er een derde groot CO2-opslagproject aan te komen in het Nederlandse deel van de Noordzee. Neptune Energy maakte zijn plannen vorige week bekend. Het gaat de haalbaarheid onderzoeken om in lege gasvelden afgevangen CO2 op te slaan. Het wil dit doen in de licentiegebieden L10-A, L10-B en L10-E. Dit zijn gebieden die door het olie- en gasbedrijf worden geëxploiteerd.

Opslagcapaciteit

Neptune Energy wil jaarlijks tussen de 5 en 8 miljoen ton CO2 opslaan. Ter vergelijking: Porthos slaat in de eerste jaren waarschijnlijk ongeveer 2,5 miljoen ton CO2 onder de zeebodem op. Neptune Energy verwacht bij dit CCS-project in totaal tussen de 120 en 150 miljoen ton CO2 op te kunnen slaan. Het bedrijf wil de CO2 zowel via schepen als pijpleidingen naar de opslagpunten op de Noordzee laten aanvoeren.

CCS-project

“Deze haalbaarheidsstudie is om te bevestigen dat CO2 op een veilige manier kan worden opgeslagen in deze lege gasvelden, waarbij slim gebruik wordt gemaakt van bestaande infrastructuur. Dit is sneller te realiseren en tegen aanzienlijk lagere kosten per ton CO2-reductie. We zullen samenwerken met andere organisaties en industrie-partners om een veilige en aantrekkelijk geprijsde CO2-opslag mogelijk te maken”, aldus managing director Lex de Groot van Neptune Energy in Nederland.

Zie ook: Partners tekenen vervolgovereenkomst Porthos

English translation

Possible third CCS project in the North Sea

Neptune Energy is looking into the possibilities for a large-scale CCS project in the North Sea. The company expects to take advantage of existing infrastructure.

After Porthos (Rotterdam) and Athos (Amsterdam/IJmuiden), a third large CO2 storage project appears to be implemented in the Dutch part of the North Sea. Neptune Energy announced its plans last week. It will investigate the feasibility of storing captured CO2 in empty gas fields. It wants to do this in the license areas L10-A, L10-B and L10-E. These are areas exploited by the oil and gas company.

Storage capacity

Neptune Energy wants to store between 5 and 8 million tonnes of CO2 annually. By way of comparison: Porthos is likely to store around 2.5 million tonnes of CO2 under the seabed in the first few years. Neptune Energy expects to be able to store a total of between 120 and 150 million tonnes of CO2. The company wants to bring the CO2 to the storage points in the North Sea via ships as well as pipelines.

‘Attractively priced’

“This feasibility study is to confirm that CO2 can be safely stored in these empty gas fields, making smart use of existing infrastructure. This can be achieved more quickly and at a significantly lower cost per tonne of CO2 reduction. We will collaborate with other organizations and industry partners to enable safe and attractively priced CO2 storage”, says managing director Lex de Groot of Neptune Energy in the Netherlands.