Selecteer Pagina

Overheid vraagt gegevens woon-werk- en zakelijk verkeer

door | 30 aug, 2022 | Archief, Duurzaamheid

English translation ->

Met ingang van volgend jaar moeten grote bedrijven gegevens delen met de Rijksoverheid over het woon-werk- en zakelijk verkeer van werknemers. Dit zou meer bewustwording moeten creëren over mobiliteit en de milieu-effecten daarvan.

De verplichting geldt vanaf 1 januari a.s. voor organisaties met meer dan 100 medewerkers in dienst. Dit meldt Deltalinqs op haar website. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat er een digitaal platform voor bouwen. Om extra administratief werk te voorkomen, hoeven alleen gegevens te worden ingevuld die al beschikbaar is, zoals het aantal gereisde kilometers. In verband met de privacy van werknemers hoeven werkgevers alleen de totalen te melden.

Woon-werk- en zakelijk verkeer

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat grote organisaties hun woon-werk- en zakelijk verkeer volgens een norm schoner moeten maken. Op verzoek van werkgeversorganisaties is eerst een collectief plafond ingesteld, waarmee 1 megaton CO2-winst kan worden gewonnen. Staatssecretaris Heijnen is hiermee akkoord gegaan op voorwaarde dat grote organisaties de komende jaren informatie bieden over het woon-werk- en zakelijke verkeer. Wordt het doel van 1 megaton CO2-winst niet gehaald, dan blijft het niet bij informeren. In dat geval gaat er vanaf 2025 een verplichting gelden om slimmer en zuiniger te reizen.

Zie ook: Test slimme verkeerslichten voor vrachtwagens

English translation

Government requests data on commuting and business travel

Starting next year, large companies must share with the central government data on employees’ commuting and business travel. This should create more awareness about mobility and its environmental effects.

The obligation will apply as of 1 January 2023 to organisations with more than 100 employees. Deltalinqs reports this on its website. The Ministry of Infrastructure and Water Management will build a digital platform for this purpose. To avoid extra administrative work, only data that is already available, such as the number of kilometres travelled, needs to be entered. In connection with the privacy of employees, employers only have to report the totals.

Obligation

The Climate Agreement stipulates that large organisations must make their commuter and business traffic cleaner according to a standard. At the request of employers’ organisations, a collective ceiling was first introduced, with which 1 megaton of CO2 can be gained. State Secretary Heijnen agreed to this on condition that large organisations provide information about commuting and business travel in the coming years. If the target of 1 megaton CO2 gain is not achieved, then it does not stop at information. In that case, there will be an obligation to travel smarter and more economically from 2025 onwards.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!