Selecteer Pagina

‘Overheid moet leiderschap tonen’

door | 9 sep, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Energie

As Tempelman (foto: Eneco)

English translation ->

De komende twee jaar moeten besluiten worden genomen over de energie-infrastructuur. Leiderschap van de overheid is dus vereist, zegt ceo As Tempelman van Eneco.

“We zitten nu nog in de formatieperiode, maar het nieuwe kabinet moet beseffen dat de komende twee jaar bepalend zijn voor het behalen van de doelstelling [Eneco wil in 2035 van het gas af, red.]”, stelt Tempelman op de website van VNO-NCW

Leiderschap

“Daar is de politiek nog niet voldoende van doordrongen. In die twee jaar moet een aantal besluiten worden genomen over grote investeringen in de energie-infrastructuur. Het kost gemiddeld acht jaar om die investeringen uit te voeren, en dan zit je dus al in 2030. Het is niet kwestie van steeds een blikje een stuk verder schoppen. Dus ook de overheid moet leiderschap tonen”, aldus de ceo van het energiebedrijf.

Landelijk waterstofnet

Volgens Tempelman zijn er investeringen nodig in elektrificatie, een landelijk waterstofnet, het verdubbelen van de beoogde capaciteit aan windenergie en in het opwekken van aardwarmte. “De Europese Green Deal moet worden omarmd. De CO2-prijs moet omhoog om duurzame alternatieven meer haalbaar te maken.”

Zie ook: VEMW: uitvoering en regie zijn nodig

English translation

‘Government must show leadership’

In the next two years, decisions must be made about the energy infrastructure. Government leadership is therefore required, says Eneco CEO As Tempelman.

“We are still in the formation period, but the new cabinet has to realise that the next two years are decisive for achieving the objective [Eneco wants to say goodbye to gas in 2035, ed.]”, says Tempelman on the website of VNO-NCW

Leadership

“Politicians have not yet sufficiently grasped this fact. In those two years, a number of decisions must be taken regarding major investments in the energy infrastructure. It takes an average of eight years to make these investments, which means you are already in 2030. It’s not a question of just kicking a can down the road. So the government also has to show leadership,” says the energy company’s ceo.

National hydrogen network

According to Tempelman, investments are needed in electrification, a national hydrogen network, doubling the envisaged wind energy capacity and in the generation of geothermal heat. “The European Green Deal must be embraced. The CO2 price must be raised to make sustainable alternatives more feasible.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!