Selecteer Pagina

Ook uit Chili gaat groene waterstof komen

door | 19 mrt, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Energie

Groene waterstof

De overeenkomst werd via een videoverbinding ondertekend.

English translation ->

Het Havenbedrijf Rotterdam sorteert voor op de grootschalige import van groene waterstof. Nadat het eerder een memorandum van overeenstemming sloot met een IJslands energiebedrijf, doet het dit nu ook met de Chileense overheid.

Om in de toekomst aan de vraag naar groene waterstof te kunnen voorzien, is het nodig dat er groene waterstof uit andere landen naar Rotterdam zal worden ingevoerd. Het Havenbedrijf Rotterdam zegt de infrastructuur en het distributienetwerk in de haven op deze aanvoer per schip voor te bereiden. 

Ondertekening

In oktober vorig jaar sloot het een memorandum van overeenstemming met het IJslandse energiebedrijf Landsvirkjin. Onlangs volgde hierop eenzelfde overeenkomst met de Chileense minister van Energie, Juan Carlos Jobet. Via een videoverbinding ondertekende de bewindsman het document met ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam.

Productie groene waterstof

“In Chili hebben we enorme comparatieve voordelen bij de productie van groene waterstof en die zijn in onze nationale strategie opgenomen: we willen in 2030 de goedkoopste groene waterstof ter wereld produceren en in 2040 tot de grootste drie exporteurs van groene waterstof behoren”, licht Jobet toe.

Portugal en Marokko

Castelein noemt de ondertekening een belangrijke stap in het waarmaken van de ambitie als waterstofknooppunt voor Noordwest-Europa. Hij gaf eerder aan ook te kijken naar import van groene waterstof uit Portugal en Marokko. Ook wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de import van groene waterstof uit Zuid-Australie.

Zie ook: Onderzoek naar invoer groene waterstof uit IJsland

English translation

Green hydrogen will also come from Chile

The Port of Rotterdam Authority is preparing for the large-scale import of green hydrogen. After concluding a memorandum of understanding earlier with an Icelandic energy company, it is now doing the same with the Chilean government.

In order to meet future demand for green hydrogen, it will be necessary to import green hydrogen to Rotterdam. The Port of Rotterdam Authority says it is preparing the infrastructure and distribution network in the port for this. 

Similar agreement

In October last year, it concluded a memorandum of understanding with the Icelandic energy company Landsvirkjin. This was recently followed by a similar agreement with the Chilean Minister of Energy, Juan Carlos Jobet. Via a video link, the minister signed the document with CEO Allard Castelein of the Port of Rotterdam Authority.

Green hydrogen production

“In Chile we have enormous comparative advantages in the production of green hydrogen and these have been incorporated into our national strategy: we want to produce the cheapest green hydrogen in the world by 2030 and to be among the top three exporters of green hydrogen by 2040”, Jobet explains.

Hub for Northwest Europe

Castelein calls the signing of the agreement an important step in realising the ambition of being a hydrogen hub for Northwest Europe. He said earlier that he was also looking at importing green hydrogen from Portugal and Morocco. A feasibility study is also being carried out on the import of green hydrogen from South Australia.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!