Groene waterstof uit IJsland

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een memorandum van overeenstemming gesloten met het IJslandse energiebedrijf Landsvirkjun. Ze gaan de invoer van groene waterstof uit IJsland onderzoeken.

Het Havenbedrijf Rotterdam ziet voor de Rotterdamse haven de rol weggelegd van waterstof-hub voor Noordwest-Europa. Het vindt groene waterstof een geschikte brandstof voor transport, het opwekken van elektriciteit en waterstof kan fungeren als onderdeel in industriële processen. Op verzoek van de Nederlandse overheid is het nu bezig toekomstige importstromen van groene waterstof in kaart te brengen.

Groene waterstof uit IJsland

Duurzaam geproduceerde waterstof uit IJsland is er daar één van. Landsvirkjun, het nationale energiebedrijf van IJsland, bekijkt of het mogelijk is bij haar waterkrachtcentrale Ljósifoss een fabriek voor groene waterstof te bouwen. Daar kan op een koolstofvrije manier waterstof worden gemaakt, door elektrolyse van water met groene stroom.

Grote hoeveelheden

“Noordwest-Europa zal grote hoeveelheden waterstof moeten importeren om CO2-neutraal te worden”, licht ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam toe. “Rotterdam is momenteel de belangrijkste energiehub van Europa. We verwachten dat waterstof de huidige positie van olie zal overnemen, als energiedrager en als grondstof voor de industrie. Daarom verkennen we de mogelijkheden om waterstof te importeren uit landen die de potentie hebben om grote hoeveelheden groene waterstof te produceren tegen een concurrerende prijs, zoals IJsland.”

Zie ook: Meer zonne-energie op daken, velden en water