Selecteer Pagina

Onderzoek naar technologie voor waterstofopslag

door | 2 sep, 2022 | Archief, Energie, Innovatie

Foto: FLIE

English translation ->

Bij het Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) is onderzoek uitgevoerd naar een nieuwe technologie voor waterstofopslag. Dit zou het transport van waterstof vergemakkelijken.

Grote hoeveelheden waterstof kunnen veilig en efficiënt worden vervoerd als het vloeibaar wordt gemaakt. FLIE, Koninklijke van Twist en Voyex hebben een waterstofdrager getest. De technologie komt erop neer dat een vloeistof wordt gesynthetiseerd, waterstof wordt daaraan gebonden en er weer uitgehaald als het nodig is. De vloeistof kan telkens opnieuw worden opgeladen en ontladen.

Waterstofopslag

In de waterstofgenerator van Koninklijke Van Twist kan 59 kilo waterstof per ton worden opgeslagen. Het systeem is volgens de betrokken partijen relatief klein. Wel is er warmte nodig om de waterstof uit de vloeistof te halen. DIe kan als reststroom uit de waterstofgenerator worden benut.

Technisch aantrekkelijk

In het haalbaarheidsonderzoek is gekeken of er voldoende warmte beschikbaar is. Ook wilde men zien hoe het geïntegreerde systeem eruit ziet. Uit de test blijkt dat bijna alle warmte aanwezig is om de waterstof uit de vloeistof te halen. Slechts 4 procent van de waterstof hoeft te worden opgeofferd. FLIE concludeert dat het concept technisch aantrekkelijk is. De volgende stappen zijn de verdere uitwerking van de business case. Ook wordt aan een prototype gewerkt.

Zie ook: FLIE financieel ondersteund door Plant One

English translation

Research into technology for hydrogen storage

At the Fieldlab Industrial Electrification (FLIE), research was carried out into a new technology for storing hydrogen. This would facilitate the transport of hydrogen.

Large quantities of hydrogen can be transported safely and efficiently if it is liquefied. FLIE, Koninklijke van Twist and Voyex have tested a hydrogen carrier. The technology involves synthesising a liquid, bonding hydrogen to it and extracting it when needed. The liquid can be recharged and discharged again and again.

Residual flow

The hydrogen generator of Royal Van Twist can store 59 kilos of hydrogen per tonne. According to the parties involved, the system is relatively small. However, heat is needed to extract the hydrogen from the liquid. This can be used as a residual flow from the hydrogen generator.

Sufficient heat

The feasibility study examined whether sufficient heat is available. They also wanted to see what the integrated system looks like. The test showed that almost all the heat is present to extract the hydrogen from the liquid. Only 4 percent of the hydrogen needs to be sacrificed. FLIE concludes that the concept is technically attractive. The next steps are to further develop the business case. A prototype is also being worked on.

 

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!