Selecteer Pagina

FLIE financieel ondersteund door Plant One

door | 23 jun, 2022 | Archief, Innovatie

English translation ->

Het Fieldlab Industriële Elektrificatie (FLIE) wordt financieel ondersteund door Plant One Rotterdam. De twee noemen deze sponsoring een belangrijke stap in de samenwerking.

Het fieldlab is vorig jaar februari gestart met een Solution Center op de RDM-campus in Rotterdam, voor het verlenen van advies aan bedrijven over financiering, regelgeving en het begeleiden van haalbaarheidsstudies. Sinds januari 2022 heeft het fieldlab zich gevestigd op het terrein van Plant One Rotterdam. Hier kunnen technologieën in een praktijkomgeving wordt getest en naar een hoger TRL worden gebracht. 

Financieel ondersteund

Peter van Hooft, plaatsvervangend directeur van FLIE zegt te spreken te zijn over de kennis, infrastructuur en voorzieningen bij Plant One. “De samenwerking gaat overigens veel verder dan het beschikbaar stellen van ruimte en utilities. We zijn heel blij met de overkoepelende vergunning ,maar ook met de engineers van Plant One, die ervaren zijn in het bouwen van opstellingen. En de operators die de systemen straks gaan bedrijven.” 

‘Mooie aanvulling’

“De activiteiten vanuit FLIE zijn een mooie aanvulling op de onderwerpen waar we praktisch al aan werken”, verklaart Gabriël Tschin, managing director van Plant One Rotterdam. “Denk aan circulariteit, verduurzaming of CO2-reductie. Het thema elektrificatie kunnen we samen nog beter op de kaart zetten. Wij zetten graag onze praktische aanpak en kunde in om dat doel te bereiken.”

Zie ook: Demo-locatie fieldlab bij Plant One

English translation

FLIE supported by Plant One Rotterdam

The Fieldlab Industrial Electrification (FLIE) receives financial support from Plant One Rotterdam. The two call this an important step in the cooperation between the two.

The fieldlab started last February with a Solution Center on the RDM campus in Rotterdam, to provide advice to companies on financing, regulations and to supervise feasibility studies. Since January 2022, the fieldlab has been located on the grounds of Plant One Rotterdam. Here, technologies can be tested in a practical environment and brought to a higher TRL.

Space and utilities

Peter van Hooft, Deputy Director of FLIE, says he is pleased with the knowledge, infrastructure and facilities at Plant One. “The cooperation goes far beyond making space and utilities available. We are very happy with the umbrella licence, but also with the Plant One engineers, who are experienced in building set-ups. And the operators who will soon be running the systems.”

‘Nice addition’

“The activities from FLIE are a nice addition to the topics we are practically already working on”, explains Gabriël Tschin, Managing Director of Plant One Rotterdam. “Think of circularity, sustainability or CO2 reduction. Together we can put the topic of electrification even better on the map. We are happy to use our practical approach and expertise to achieve that goal.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!