Selecteer Pagina

Onderzoek naar instandhouding zoetwaterbuffer

door | 15 mrt, 2023 | Haven, Nieuws

Foto: Havenbedrijf Rotterdam

English translation ->

Het Havenbedrijf Rotterdam, het Hoogheemraadschap van Delfland en het waterschap Hollandse Delta gaan onderzoek doen naar het Brielse Meer en de Bernisse als strategische zoetwaterbuffer. 

De drie partijen hebben hiertoe een overeenkomst getekend. Water uit de Bernisse en het Brielse Meer is belangrijk voor onder meer bedrijven in het havengebied. Door de droogte, verzilting en de toenemende vraag naar zoet water is de beschikbaarheid hiervan geen vanzelfsprekendheid meer, aldus het Havenbedrijf Rotterdam

Zoetwaterbuffer

Voor de instandhouding van de Bernisse en het Brielse Meer als strategische zoetwaterbuffer zijn ‘strategische keuzes en maatregelen’ nodig, stellen de drie partijen. Deze week tekende zij een overeenkomst voor onderzoek naar deze zoetwaterbuffer. Het Rijk betaalt via een subsidie hieraan mee.

Vestigingsvoorwaarde

“Voor tal van bedrijven in de haven is een robuuste zoetwatervoorziening een belangrijke vestigingsvoorwaarde. Dankzij onze samenwerking met de twee waterschappen en Evides Industriewater hebben we dit weten vorm te geven. Met dit onderzoek gaan we een volgende stap zetten in de verdere bestendiging hiervan”, licht Eric van der Schans toe, directeur environmental management bij het Havenbedrijf Rotterdam.

Zie ook: Brenninkmeijer: Beter watermanagement is nodig

English translation

Research into preserving freshwater buffer

The Port of Rotterdam Authority, the Hoogheemraadschap of Delfland and the Waterschap Hollandse Delta will conduct research into the Brielse Meer and the Bernisse as a strategic freshwater buffer.

The three parties have signed an agreement to this effect. Water from the Bernisse and the Brielse Meer is important for companies in the port area, among others. Due to drought, salinisation and increasing demand for fresh water, its availability can no longer be taken for granted, according to the Port of Rotterdam Authority.

Agreement

Maintaining the Bernisse and Brielse Meer as a strategic freshwater buffer requires ‘strategic choices and measures’, the three parties argue. This week, they signed an agreement for research into this freshwater buffer. The central government will help pay for it through a grant.

Location condition

“For numerous companies in the port, a robust freshwater supply is an important location condition. Thanks to our cooperation with the two water boards and Evides Industriewater, we have been able to shape this. With this study, we will take the next step in further perpetuating this,” explains Eric van der Schans, Director of Environmental Management at the Port of Rotterdam Authority.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!