Selecteer Pagina

Brenninkmeijer: beter watermanagement is nodig

door | 14 sep, 2022 | Archief, Infrastructuur

Femke Brenninkmeijer (foto: Pierre Crom)

English translation ->

De droge zomer heeft het transport over de binnenvaart behoorlijk ontwricht. Femke Brenninkmeijer (ceo NPRC) pleit voor een masterplan dat een ‘grensoverschrijdend watermanagement’ verzorgt.

“Er zijn meer droge jaren geweest in het verleden, maar dit jaar zakten de waterstanden wel heel vroeg in het seizoen”, schrijft Brenninkmeijer in haar column op de website van de Rotterdam Port Promotion Council (RPPC). De droogte heeft volgens haar niet alleen gevolgen voor de haven en logistiek, maar ook voor andere sectoren, zoals de landbouw en drinkwaterbedrijven.

Watermanagement

“Het lichaam, de Europese-economie, voelt de pijn, omdat de slagaders van de Europese economie, de rivieren, dicht dreigen te slibben. En dan is tijdelijk switchen van modaliteit, een stent plaatsen, te simpel. Want ook daar slibt de infrastructuur dicht”, aldus Brenninkmeijer. Ze roept op tot het ‘zorgvuldig dotteren van de aderen’ en stelt een masterplan voor. “Dat ervoor zorgt dat we grensoverschrijdend watermanagement op de rivier verzorgen. Laten we het water beter gaan managen. Dat we hoogwater en laagwater met elkaar nivelleren, door bekkens en overloopgebieden, stuwmeren en wateropslag. Dat we onze toekomst gezamenlijk, internationaal waarborgen.”

Zie ook: Beter beslissen bij laag water

English translation

Brenninkmeijer: better water management is needed

The dry summer has disrupted inland waterway transport considerably. Femke Brenninkmeijer (CEO NPRC) argues for a master plan that provides ‘cross-border water management’.

“There have been more dry years in the past, but this year the water levels did sink very early in the season,” Brenninkmeijer writes in her column on the Rotterdam Port Promotion Council (RPPC) website. According to her, the drought not only affects the port and logistics, but also other sectors, such as agriculture and drinking water companies.

Master plan

“The body, the European economy, is feeling the pain because the arteries of the European economy, the rivers, are in danger of silting up. And then temporarily switching modes, placing a stent, is too simple. Because there, too, the infrastructure is silting up,” Brenninkmeijer said. She calls for the “careful doping of the veins” and proposes a master plan. “That ensures that we provide cross-border water management on the river. Let’s manage water better. That we level high water and low water with each other, through basins and spillways, reservoirs and water storage. That we safeguard our future together, internationally.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!