English translation ->

De fietsbrug tussen de Reeweg en Vondelingenweg wordt in het weekend van 21 augustus teruggeplaatst. Dat is een kleine twee weken later dan gepland.

Het onderhoud aan de fietsbrug vond gelijktijdig plaats met werkzaamheden aan het wegdek van de Reeweg en het viaduct over de A15, van eind juni tot eind deze maand. Volgens het Havenbedrijf Rotterdam worden het viaduct en de Reeweg zeer intensief gebruikt en was onderhoud nodig om die in goede conditie te houden.

Heropening fietsbrug

Aanvankelijk zou de fietsbrug op 8 augustus weer worden opengesteld, maar door ‘tegenslag’ moest dit worden uitgesteld. Hierdoor was de fietsbrug nog een kleine twee weken langer gestremd. De fietsbrug wordt in het weekend van 21 augustus heropend. Dan is ook het onderhoud aan de Reeweg klaar, dat voorzien is van nieuw asfalt en led-verlichting.

Zie ook: Lijmen en bouten houden Suurhoffbrug op zijn plek

English translation

Maintenance bicycle bridge ready later than planned

The cycle bridge between the Reeweg and Vondelingenweg will be reopened in the weekend of 21 August. That is almost two weeks later than planned.

The maintenance of the bridge took place simultaneously with work on the road surface of the Reeweg and the viaduct over the A15, from the end of June until the end of this month. According to the Port of Rotterdam Authority, the viaduct and the Reeweg are used very intensively and required maintenance to keep them in good condition.

LED lighting

Initially the bridge was to reopen on 8 August, but due to ‘setbacks’ this had to be postponed. As a result, the bridge was closed for another two weeks. The cycle bridge will be reopened in the weekend of 21 August. The maintenance to the Reeweg will also be completed by then, with new asphalt and LED lighting.