Selecteer Pagina

Nog geen vergunning biobrandstoffenfabriek Gunvor

door | 30 nov, 2022 | Energie, Nieuws, Petrochemie

English translation ->

Gunvor Petroleum Rotterdam moet meer en beter onderbouwde milieu-informatie aanleveren voordat de provincie Zuid-Holland een vergunning kan afgeven. Dit maakt de Commissie voor de milieueffectrapportage bekend.

Op haar site in de Rotterdamse haven wil Gunvor Petroleum Rotterdam een biobrandstoffenfabriek bouwen, waar plantaardige en dierlijke oliën en vetten worden omgezet naar biobrandstoffen. Op jaarbasis wil Gunvor ongeveer 700.000 ton van deze biobrandstoffen produceren, zoals biodiesel en biokerosine. 

Biobrandstoffenfabriek

Voordat het bedrijf met de bouw kan beginnen, dient de provincie Zuid-Holland een vergunning af te geven. Daarvoor moeten de milieugevolgen worden onderzocht in een milieueffectrapport. Vooralsnog is de informatie die Gunvor daarvoor heeft aangeleverd ontoereikend, concludeert de Commissie voor de milieueffectrapportage. Er mist informatie over de werking en de effectiviteit van de installaties. Dit is nodig om een beeld te krijgen van de uitstoot naar de lucht en de lozing van stoffen naar het water. Volgens de commissie zijn ook de milieugevolgen niet afgezet tegen de huidige situatie bij Gunvor. 

Gunvor krijg de mogelijkheid om het rapport aan te vullen, waarna de commissie het opnieuw zal beoordelen.

Zie ook: Gunvor overweegt bouw biobrandstoffenfabriek

English translation

No permit yet for Gunvor biofuel plant

Gunvor Petroleum Rotterdam must provide more and better substantiated environmental information before the province of Zuid-Holland can issue a permit. The Commissie voor de milieueffectrapportage announces this.

At its site in the port of Rotterdam, Gunvor Petroleum Rotterdam wants to build a biofuels plant, which will convert vegetable and animal oils and fats into biofuels. On an annual basis, Gunvor plans to produce around 700,000 tonnes of these biofuels, such as biodiesel and biokerosene.

Insufficient

Before the company can start construction, the province of Zuid-Holland must issue a permit. This requires the environmental impact to be examined in an environmental impact report. As yet, the information provided by Gunvor for this purpose is insufficient, concludes the Commissie voor de milieueffectrapportage. Information on the operation and effectiveness of the facilities is missing. This is needed to get a picture of emissions to air and discharges to water. According to the committee, the environmental impact has also not been measured against the current situation at Gunvor.
Gunvor will be given the opportunity to supplement the report, after which the committee will reassess it.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!