Selecteer Pagina

Nieuwe thermische reinigingsinstallatie REKO

door | 3 feb, 2022 | Archief, Energie, Innovatie

Archieffoto Danny Cornelissen

English translation ->

REKO heeft in Rotterdam zijn nieuwe thermische reinigingsinstallatie in gebruik genomen. Asfalt en dakleer worden hiermee verwerkt tot grondstoffen, elektriciteit en warmte.

De uitbreiding vergde een investering van 125 miljoen euro. Jaarlijks kan de nieuwe installatie 1,2 miljoen ton teerhoudend asfalt verwerken en dit volledig omzetten in zand en grind. Hiervan kan asfalt en beton worden gemaakt. Dit voorkomt dat er zand en grind uit natuurlijke bronnen moet worden gewonnen. 

Thermische reinigingsinstallatie

De thermische reinigingsinstallatie werkt volgens een door REKO ontwikkeld proces. Het asfalt en dakleer wordt bij een temperatuur van 1.000 graden Celsius in een ronddraaiende trommeloven gereinigd. Alle schadelijke stoffen worden zo verbrand, waarbij er volgens REKO geen afvalstoffen vrijkomen. De vrijkomende warmte wordt in een stoomturbine omgezet in elektriciteit. Dit is genoeg om 70.000 huishoudens van stroom te voorzien.

Energie-efficiënter

REKO nam in 2006 al een soortgelijke installatie in gebruik. Eigenaar Willem van Bentum van REKO: “ “We hebben onze ervaringen met de eerste installatie gebruikt tijdens de bouw van deze nieuwe installatie. Dat heeft geleid tot een veel energie-efficiënter proces. Zo hebben we een boiler laten installeren die werkt met een veel hogere temperatuur en druk en zijn er in de stoomcyclus meer warmtewisselaars geplaatst om zoveel mogelijk energie terug te kunnen winnen. Dankzij deze upgrade hebben we de effectiviteit van onze nieuwe installatie sterk vergroot. Je kunt het een beetje vergelijken met een auto die een handgeschakelde versnellingsbak heeft en nu wordt uitgevoerd met een negentraps automatische versnellingsbak. Het principe is hetzelfde, alleen rijdt een negentraps automaat iets zuiniger en efficiënter.”

Zie ook: Installatie verbrandingsoven bij REKO voltooid

English translation

New thermal cleaning installation at REKO

REKO has put its new thermal cleaning installation in Rotterdam into operation. Asphalt and roofing leather are processed here into raw materials, electricity and heat.

The expansion required an investment of 125 million euros. Annually, the new plant can process 1.2 million tonnes of tar asphalt and convert it into sand and gravel. Asphalt and concrete can be made from this. This avoids the need to extract sand and gravel from natural sources.

1,000 degrees Celsius

The thermal cleaning plant works according to a process developed by REKO. The asphalt and roofing leather is cleaned in a rotating drum oven at a temperature of 1,000 degrees Celsius. All harmful substances are incinerated in this way, whereby according to REKO no waste products are released. The heat released is converted into electricity in a steam turbine. This is enough to provide 70,000 households with electricity.

More energy-efficient

REKO took a similar installation into use in 2006. REKO owner Willem van Bentum: “We used our experiences with the first installation during the construction of this new one. This has led to a much more energy-efficient process. For example, we had a boiler installed that operates at a much higher temperature and pressure and more heat exchangers have been installed in the steam cycle in order to recover as much energy as possible. Thanks to this upgrade, we have greatly increased the effectiveness of our new installation. You can compare it a bit with a car that has a manual gearbox and is now fitted with a nine-speed automatic gearbox. The principle is the same, only a nine-speed automatic drives a little more economically and efficiently.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!