Selecteer Pagina

Nieuwe grondstoffen vergen ruimte in haven

door | 22 dec, 2022 | Duurzaamheid, Haven, Nieuws

English translation ->

De komende jaren zullen fossiele grondstoffen in de Rotterdamse haven gaandeweg plaatsmaken voor nieuwe grondstoffen. Deze nemen alleen twee tot drie keer zoveel ruimte in, blijkt uit onderzoek.

In recent onderzoek van Power2X en Deltalinqs – waaraan ook het Havenbedrijf Rotterdam en de provincie Zuid-Holland een bijdrage leverden – wordt vooruitgeblikt op het grootschalige gebruik van nieuwe grondstoffen in de haven van Rotterdam. 

Nieuwe grondstoffen

Uit dit rapport ‘A sustainable carbon future’ blijkt dat de haven in haar huidige vorm kan gaan knellen in de grondstoffentransitie. Met andere woorden: er is niet genoeg ruimte. Als de haven op volledig duurzame grondstoffen overschakelt, heeft zij twee tot drie keer zoveel ruimte nodig. Zo vergt de productie van waterstof uit duurzame grondstoffen tien keer zoveel ruimte als nu het geval is. Datzelfde geldt voor de productie van elektriciteit. Vooral restgassen en tweede generatie biomassa als grondstof hebben veel meer (ruim dertig keer zoveel) ruimte nodig. 

Eindejaarsbijeenkomst

Het onderzoek werd gepresenteerd bij de eindejaarsbijeenkomst van het Deltalinqs Climate Program, op 20 december in Vlaardingen. Lees veel meer hierover in de januari-editie van Europoort Kringen.

Zie ook: Deltalinqs wil snellere stikstofaanpak

English translation

New raw materials require space in port

In the coming years, fossil raw materials in the port of Rotterdam will gradually make way for new raw materials. These will only take up two to three times as much space, research shows.

Recent research by Power2X and Deltalinqs – to which the Port of Rotterdam Authority and the province of Zuid-Holland also contributed – looks ahead to the large-scale use of new raw materials in the port of Rotterdam.

More space

This report, ‘A sustainable carbon future’, shows that in its current form, the port may start pinching the raw material transition. In other words, there is not enough space. If the port switches to fully sustainable raw materials, it will need two to three times more space. The production of hydrogen from sustainable raw materials, for instance, requires ten times more space than at present. The same applies to electricity production. In particular, residual gases and second-generation biomass as feedstock require much more (over 30 times as much) space.

Year-end meeting

The study was presented at the year-end meeting of the Deltalinqs Climate Program, on 20 December in Vlaardingen. Read much more about it in the January edition of Europoort Kringen.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!