Selecteer Pagina

Nieuwe beoordelingsmethode kades en damwanden

door | 22 mrt, 2023 | Infrastructuur, Innovatie, Nieuws

Archieffoto

English translation ->

Een nieuwe beoordelingsmethode voor kades en damwanden kan de levensduur ervan helpen verlengen. Dat scheelt kosten, materiaal en CO2-uitstoot.

De nieuwe beoordelingsmethode gaat uit van het principe van bewezen sterkte. Dit betekent dat bij de beoordeling van kades en damwanden rekening wordt gehouden met belastingen die de constructie tot dat moment heeft overleefd zonder te bezwijken. Hierdoor kan de levensduur van kades en damwanden – alleen in de Rotterdamse haven is er al tientallen kilometers kademuur – tot tientallen jaren worden verlengd.

Beoordelingsmethode

De nieuwe beoordelingsmethode is ontwikkeld door de havenbedrijven van Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Den Helder, Moerdijk en North Sea Port, de gemeenten Rotterdam en Amsterdam, Rijkswaterstaat, SmartPort, TNO en Deltares. Nu moet de nieuwe beoordelingsmethode nog worden opgenomen in het Nederlandse normenkader. De leden van de betreffende NEN-commissie waren al bij het project betrokken als klankbordgroep; nu is het aan hen om de norm op te stellen.

Zie ook: Onderzoek naar instandhouding zoetwaterbuffer

English translation

New assessment method for quays and sheet piling

A new assessment method for quays and sheet piling can help extend their life. This saves costs, materials and CO2 emissions.

The new assessment method is based on the principle of proven strength. This means that the assessment of quays and sheet piling takes into account loads that the structure has survived up to that point without collapsing. This can extend the lifespan of quays and sheet piling – in the Rotterdam port alone, there are dozens of kilometres of quay walls – by up to decades.

Framework

The new assessment method was developed by the port companies of Rotterdam, Amsterdam, Groningen, Den Helder, Moerdijk and North Sea Port, the municipalities of Rotterdam and Amsterdam, Rijkswaterstaat, SmartPort, TNO and Deltares. Now the new assessment method has yet to be incorporated into the Dutch standards framework. Members of the relevant NEN committee were already involved in the project as a sounding board group; now it is up to them to draft the standard.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!