Vitaal

English translation ->

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat volgende maand een aanbesteding starten voor het leveren van 92 afvalcontainers voor de binnenvaart. Ook het inzamelen van glas en papier maakt hier deel van uit.

De 92 afvalcontainers zijn bestemd voor de binnenvaart in het haven- en industriegebied. Ze gaan de grijze bakken vervangen die daar nu nog staan. De nieuwe, bovengrondse afvalcontainers zullen zijn voorzien van een vulgraadmeter en toegangscontrole. Dankzij dit laatste kunnen de bakken met een containermanagementsysteem worden beheerd.

App

Het havenbedrijf laat weten dat het wil gebruikmaken van een binnenvaartplatform-app (Park-Line Aqua). Het stelt dat het ook open staat voor andere oplossingen. 

Afvalcontainers

Het inzamelen van glas en papier maakt ook deel uit van de aanbesteding. Dit zal op drie nog te bepalen locaties gebeuren. Het havenbedrijf meldt dat ‘op termijn’ ook de afvalcontainers voor vrachtwagenchauffeurs en recreanten zullen worden vervangen.

Zie ook: Havenbedrijf en gemeente zetten in op walstroom voor zeeschepen

English translation

New waste containers for inland shipping

Next month, the Port of Rotterdam Authority will launch a tender for the supply of 92 waste containers for inland shipping. The collection of glass and paper is also part of this.

The 92 waste containers are intended for inland shipping in the port and industrial area. They will replace the grey bins that are currently in place. The new, aboveground waste containers will be fitted with a filling level meter and access control. Thanks to the latter, the bins can be managed with a container management system.

App

The Port Authority says it wants to make use of an inland navigation platform app (Park-Line Aqua). It says it is also open to other solutions.

Other waste containers

The collection of glass and paper is also part of the tender. This will be done at three locations to be determined. The Port Authority reports that ‘in time’ the waste containers for truck drivers and recreational users will also be replaced.