Selecteer Pagina

Neste maakt keuze voor Rotterdam wereldkundig

door | 16 mrt, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Energie

Rotterdam

English translation ->

Het nieuws gonsde al even rond, maar is nu bevestigd. Neste gaat zijn bioraffinaderij in Rotterdam uitbreiden.

Neste investeert 1,5 miljard euro in de bouw van een fabriek die de productiecapaciteit voor duurzame brandstoffen en grondstoffen voor de chemie in Nederland in een keer verdubbelt. De uitbreiding brengt 100 directe arbeidsplaatsen met zich mee. De uitbreiding komt deels op het bestaande terrein van Neste en deels op een nieuwe site op de Tweede Maasvlakte.

Lagere kosten

Eind vorig jaar maakte Neste bekend in Rotterdam of in Porvoo (Finland) een nieuwe bioraffinaderij te willen bouwen. Dat er voor Rotterdam is gekozen, heeft grotendeels met kosten te maken. “Op basis van de grondige studies en berekeningen blijken de totale investeringskosten significant lager te zijn in Rotterdam”, zegt ceo Peter Vanacker van Neste. Hij doelt daarmee op lagere logistieke kosten, locatiespecifieke bouwkosten en de beschikbaarheid van koolstofarme waterstofvoorzieningen.

Rotterdam

Ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam ziet het besluit van Neste als ‘een grote impuls aan de energietransitie van het industriecluster in de Rotterdamse haven’. Hij noemt Rotterdam een geschikte locatie voor bedrijven als Neste. “De voorgenomen investeringen in Porthos en het waterstofprogramma zorgen voor een goede beschikbaarheid van duurzame waterstof in Rotterdam.”

Voor de benodigde stikstofruimte verwacht Castelein geen problemen: “Neste verwacht zelf voldoende stikstofruimte beschikbaar te hebben voor de bouw van de fabriek. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal het Havenbedrijf Rotterdam hierin faciliteren.”

Zie ook: Neste neemt raffinaderij buurman Bunge over

English translation

Neste announces choice for Rotterdam

The news has been going around for a while, but has now been confirmed. Neste is going to expand its biorefinery in Rotterdam.

Neste is investing 1.5 billion euros in the construction of a plant that will double the production capacity for sustainable fuels and raw materials for the chemical industry in the Netherlands. The expansion will create 100 direct jobs. The expansion will take place partly on Neste’s existing site and partly on a new site on the Tweede Maasvlakte.

Lower costs

Late last year, Neste announced its intention to build a new biorefinery in Rotterdam or Porvoo (Finland). The choice for Rotterdam has largely to do with costs. “Based on the thorough studies and calculations, the total investment costs appear to be significantly lower in Rotterdam”, says Neste’s CEO Peter Vanacker. He is referring to lower logistics costs, site-specific construction costs and the availability of low-carbon hydrogen facilities.

Sustainable hydrogen

Ceo Allard Castelein of the Port of Rotterdam Authority sees Neste’s decision as ‘a major boost to the energy transition of the industrial cluster in the port of Rotterdam’. He calls Rotterdam a suitable location for companies like Neste. “The planned investments in Porthos and the hydrogen programme will ensure a good availability of sustainable hydrogen in Rotterdam.”

Castelein is positive about the required nitrogen space: “Neste itself expects to have sufficient nitrogen space available for the construction of the plant. Should this not be the case, then the Port of Rotterdam Authority will facilitate this.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!